Kuulutus Maanrakennus J Päkkilä Oy:n yhteislupahakemuksesta kalliokiviaineksen ottamiseen sekä louhintaan ja murskaukseen, Iso Muuraismaa, Oulu - Ilmoitukset ja kuulutukset - Ajankohtaista - Ajankohtaista - Oulun kaupunki

Ilmoitukset ja kuulutukset Ilmoitukset ja kuulutukset

< Takaisin

Kuulutus Maanrakennus J Päkkilä Oy:n yhteislupahakemuksesta kalliokiviaineksen ottamiseen sekä louhintaan ja murskaukseen, Iso Muuraismaa, Oulu

Hakija ja osoite
Maanrakennus J Päkkilä Oy
Maalismaantie 959
91210 JAKKUKYLÄ

Toiminta ja sijainti
Maanrakennus J Päkkilä Oy hakee lupaa maa-ainesten ottoon sekä ympäristölupaa kallion louhintaan ja murskaukseen pohjaveden pinnan ylä- ja alapuolelta Oulun kaupungissa Kiimingin kylässä sijaitsevalla tilalla Koiraselkä 564-409-180-2. Alue sijaitsee maantien 849 (Kiiminki-Yli-Ii) itäpuolella Tervajärven eteläpuolella Iso Muuraismaan alueella.

Kyseessä olevat maa-aines- ja ympäristölupahakemukset koskevat uutta ottoaluetta ja ne käsitellään yhdessä ja ratkaistaan samalla päätöksellä. Suunnitelman mukaan 2,6 ha:n ottamisalueelta otetaan 200 000 ktr-m3 kiviainesta 10 vuoden aikana ja ottamisalueelta louhitaan ja murskataan keskimäärin 2-5 kuukautta vuodessa kalliokiviainesta keskimäärin 57 000 t/vuosi. Tukitoiminta-alueella seulotaan satunnaisesti ruokamultaa maksimissaan 3000 t/vuosi alueen pintamaista tai muualta tuotavista puhtaista pintamaista ja hiekasta.

Asiakirjojen nähtävillä olo
Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä kuulutusaikana 20.4.–19.5.2017 Oulun seudun ympäristötoimessa, Ympäristötalo, 5. krs., Solistinkatu 2, Oulu. Otteita hakemusasiakirjoista on nähtävillä myös internetissä: www.ouka.fi/ilmoitukset.

Muistutukset ja mielipiteet
Hakemuksen johdosta niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, on oikeus muistutuksen tekemiseen, sekä muilla henkilöillä ja yhteisöillä on oikeus mielipiteen ilmaisuun. Muistutukset ja mielipiteet, joissa on mainittava diaarinumero OUKA/3401/2017, on toimitettava kirjallisena viimeistään 19.5.2017 osoitteella: Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitoksen johtokunta, PL 34, 90015 Oulun kaupunki, käyntiosoite Solistinkatu 2, Oulu tai sähköpostilla ymparisto(at)ouka.fi.

Lisätiedot
Ympäristötarkastaja Eeva-Liisa Kähkönen puh. 044 703 6765

Oulussa 18. päivänä huhtikuuta 2017

OULUN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI LIIKELAITOS


Katso myös

Nähtävillä

Tarjouspyynnöt

Uutiset ja tiedotteet

Lyhytosoite tälle sivulle www.ouka.fi/ilmoitukset