Siirry suoraan sisältöön

Tarvittavat luvat ja ilmoitukset

Isot, mutta joskus myös pienemmätkin tapahtumat tarvitsevat erilaisia lupia ja ilmoituksia. Alla on koostettuna suurin osa tällä hetkellä tarvittavista luvista sekä ilmoituksista Oulussa. Ennen kuin alat hakemaan muita lupia ja tekemään ilmoituksia on  hyvä selvittellä tila-asiat kuntoon.

Pyrimme pitämään listan ajan tasalla. Lista päivitetty viimeksi 16.3.2016. Jos huomaat ongelmia/muutoksia lupiin ja ilmoituksiin liittyen, pyydämme että ottaisit yhteyttä ylläpitoon! Kiitos!
 

Mistä aloittaa lupien ja ilmoitusten tekeminen?  
 

Lupia ja ilmoituksia

Oulun poliisilaitos
Ilmoitus yleisötilaisuuden järjestämisestä
Ilmoitus ilotulitusnäytöksestä
Tavara-arpajaislupa
Rallikilpailut ja tien sulkulupa

Oulun seudun ympäristötoimi
Ilmoitus suuresta yleisötilaisuudesta
Jätehuoltomääräykset
Meluilmoitus
Tupakkatuotteiden vähittäismyyntilupa
Eläimet tapahtumissa (poniratsastus, karjanäyttely...)
Tilapäinen leirintäalue
Maastoliikennelain mukainen lupa

Oulu-Koillismaan pelastuslaitos
Yleisötilaisuuden pelastus- ja turvallisuussuunnitelma

Oulun kaupungin liikuntapalvelut
Uimarannat
Liikuntapaikat (sis. Jäähallit ja Ouluhalli)

Oulun Liikekeskus ry.
Rotuaarin sekä Kauppa- ja aittatorin alueiden käyttöluvat

Oulun Energia ja Oulun Vesi liikelaitos
Sähköenergia
Vesi- ja viemäröintijärjestelyt

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto
Alkoholin anniskelulupa

Teosto, Gramex ja Kopiosto
Teosto
Gramex
Kopiosto

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut
Yleisen alueen käyttölupa
Tilapäinen mainos- ja viitoituslupa
Erikoiskuljetusten reittiluvat 

Nallikari
Nallikarin käyttölupa

Rakennusvalvonta
Rakennuslupa

 

Oulun poliisilaitos

Ilmoitus yleisötilaisuuden järjestämisestä
Yleisötilaisuuden järjestämisestä on tehtävä kirjallinen ilmoitus poliisille. Imoitus on jätettävä vähintään viisi vuorokautta ennen tilaisuuden alkamista. Erityisesti suurten tapahtumien kannattaa jättää ilmoitus jo huomattavasti aikaisemmin. Poikkeuksia ovat yleisötilaisuudet, jotka osanottajien vähäisen määrän, tilaisuuden luonteen tai järjestämispaikan vuoksi, eivät edellytetä toimia järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseksi tai sivullisille ja ympäristölle aiheutuvan haitan estämiseksi tai se ei vaadi erityisiä liikennejärjestelyjä.

Lisätietoja luvasta sekä tarvittavat lomakkeet Poliisin sivulta: Ilmoitus yleisötilaisuudesta.  Sähköisen ilmoituksen tekemiseen tarvitset pankkitunnukset. Huomioithan, että tulostetun ilmoituksen palauttamista varten tulee varata aika poliisilaitokselle. Tulostetun lomakkeen voi toimittaa  johonkin alla olevista poliisilaitoksista:

Oulun pääpoliisiasema
Rata-aukio 2
PL 45
90101 Oulu

Haukiputaan poliisiasema
Lossitie 1
PL 44
90831 Haukipudas

Limingan poliisiasema
Tupoksentie 10
PL 32
91901 Liminka

Päätös on maksullinen:
Ilmoituksen maksu 25 € ja päätöksen maksu 55 €.

Lisätietoja Oulun poliisilaitos, lupaneuvonta
p. 0295 416 399, ma - pe klo 9.00 - 11.00


Ilmoitus ilotulitusnäytöksestä
Ilotulitusnäytöksestä on ilmoitettava paikkakunnan poliisille vähintään seitsemän vuorokautta ennen näytöksen järjestämistä. Ilmoituksesta tulee käydä ilmi näytöksen paikka, tarkka ajankohta ja millaisia välineitä näytöksessä aiotaan käyttää, varotoimenpiteet onnettomuuksien ehkäisemiseksi sekä käyttäjien henkilötiedot. Ilmoitus ilotulitusnäytöksestä on tehtävä, vaikka ilotulitusnäytös olisi osa muuta yleisötilaisuutta.

Lisätietoja luvasta sekä tarvittavat lomakkeet poliisin sivulta: ilmoitus ilotulitusnäytöksestä. Sähköisen ilmoituksen tekemiseen tarvitset pankkitunnukset. Huomioithan, että tulostetun ilmoituksen palauttamista varten tulee varata aika poliisilaitokselle. Tulostetun lomakkeen voi toimittaa  johonkin alla olevista poliisilaitoksista:

Oulun pääpoliisiasema
Rata-aukio 2
PL 45
90101 Oulu

Haukiputaan poliisiasema
Lossitie 1
PL 44
90831 Haukipudas

Limingan poliisiasema
Tupoksentie 10
PL 32
91901 Liminka

Lisätietoja Oulun poliisilaitos, lupaneuvonta
p. 0295 416 399, ma - pe klo 9.00 - 11.00


Tavara-arpajaislupa
Tavara-arpajaisilla tarkoitetaan toimintaa, jonka yhteydessä yhdelle tai useammalle henkilölle luvataan maksua tai muuta suoranaista tai välillistä suoritusta vastaan joko arpomisella tai muulla sattumaan perustuvalla tavalla määrättävä tavara tai vastaava suorituksena tuleva voitto.

Tavara-arpajaiset saa toimeenpanna vain viranomaisen antamalla luvalla (tavara-arpajaislupa), ellei arpajaislaissa toisin ole säädetty (esim. pienarpajaiset tai miniatyyriarpajaiset).

  Tavara-arpajaislupaa haettaessa on oltava mukana:

1.tavara-arpajaislupahakemus täytettynä toimintakertomus tai muu selvitys siitä, että yhteisö tai säätiö toimii tarkoituksensa toteuttamiseksi
2. ote yhteisön tai säätiön arpajaisten toimeenpanemista koskevasta kokouspöytäkirjasta jäljennös yhteisön tai säätiön viimeksi hyväksytystä tilinpäätöksestä
3. jäljennös yhteisön tai säätiön säännöistä ote yhdistys-, säätiö- tai kaupparekisteristä taikka julkisoikeudellisen yhdistyksen ylläpitämästä rekisteristä (max. 3 kk vanha lupahakemuksen päiväyksestä)
4.käytännön toimeenpanijaksi esitettävää oikeushenkilöä koskeva selvitys

Lisätietoja ja tarvittavat lomakkeet poliisin sivulta: Tavara-arpajaisluvat. Sähköisen ilmoituksen tekemiseen tarvitset pankkitunnukset. Huomioithan, että tulostetun ilmoituksen palauttamista varten tulee varata aika poliisilaitokselle. Tulostetun lomakkeen voi toimittaa  johonkin alla olevista poliisilaitoksista:

Oulun pääpoliisiasema
Rata-aukio 2
PL 45
90101 Oulu

Haukiputaan poliisiasema
Lossitie 1
PL 44
90831 Haukipudas

Limingan poliisiasema
Tupoksentie 10
PL 32
91901 Liminka


Lisätietoja Oulun poliisilaitos, lupaneuvonta
p. 0295 416 399, ma - pe klo 9.00 - 11.00


Rallikilpailut ja tien sulkulupa
Rallikilpailut käydään useimmiten etappikilpailuina yleisillä teillä, johon kuuluu sekä siirtymätaipaleita että suljetuilla teillä käytäviä pikataipaleita. Pikataipaleilla käydyt ajot ovat nopeuskilpailuja, joissa ajoaika ratkaisee lopputuloksen.

Nopeuskilpailuja henkilöautoille ja moottoripyörille saa järjestää vain suljetulla tiellä. Tien sulkemiseen tarvitaan lupa (Tieliikenneasetus 625/2010), jonka myöntää asemakaavan mukaiselle liikenneväylälle kunnanhallitus. Muutoin luvan myöntää se poliisilaitos, jonka toimialueella ajoreitti tai sen pääosa sijaitsee. Lupaviranomaisen on ennen luvan myöntämistä kuultava asianomaista tienpitäjää. Käytännössä melkein kaikki luvat myöntää paikallinen poliisilaitos.

Lue lisää poliisin sivulta: Rallikilpailut ja tiensulkulupa

Lisätietoja Oulun poliisilaitos, lupaneuvonta
p. 0295 416 399, ma - pe klo 9.00 - 11.00
 

Oulun seudun ympäristötoimi

Ilmoitus suuresta yleisötilaisuudesta ympäristöterveydenhuoltoon

Suuri yleisötilaisuus on tilaisuus, johon ennakoidaan osallistuvan vähintään 500 yhtäaikaista kävijää. Tilaisuuden järjestäjän on tehtävä ilmoitus suuresta yleisötilaisuudesta Oulun seudun ympäristötoimen ympäristöterveydenhuoltoon vähintään 14 vuorokautta ennen tapahtumaa. Tilaisuuden järjestäjä ilmoittaa alustavan luettelon tapahtumaan tulevista elintarviketoimijoista ilmoituksen mukana.Täydennetty luettelo toimitetaan viimeistään viikkoa ennen tapahtumaa osoitteeseen ymparisto(at)ouka.fi

Lisätietoja ilmoituksesta sekä tarvittava lomake ympäristötoimen sivulta: Suuri yleisötilaisuus.

Ilmoituslomake toimitetaan:
ymparisto(at)ouka.fi

tai

Oulun seudun ympäristötoimi
PL 34 / Solistinkatu 2
90015 Oulun kaupunki

Jätehuoltomääräykset

Tapahtumanjärjestäjän on huolehdittava tapahtuman jätehuoltojärjestelyistä ja noudatettava jätehuoltomääräyksiä. Yleisötilaisuuden jätehuolto on järjestettävä määräysten 34 §:n mukaan. Jätehuoltomääräykset löytyvät tästä. Ohjeita yleisötapahtumien jätehuollosta tästä.

Käymäläjärjestelyistä lisätietoja antaa Oulun seudun ympäristötoimi, terveystarkastaja p. 044 703 6715 ja p. 044 703 6732

Jätehuoltomääräyksistä lisätietoja Oulun seudun ympäristötoimi, ympäristötarkastaja p. 044 7036790.


Meluilmoitus ympäristönsuojeluviranomaiselle

Periaatteet vahvistetun äänentoiston käytölle Oulun seudulla

Näin teet meluilmoituksen

Tutustu vuoden 2017 ympäristönsuojelumääräyksiin, 17–20 §. Nämä ympäristönsuojelumääräykset ovat voimassa Hailuodossa, Kempeleessä, Limingassa, Lumijoella, Muhoksella, Oulussa ja Tyrnävällä.

Kaikki tapahtumat eivät välttämättä vaadi meluilmoituksen tekemistä. Niitä ovat voimassa oleviin ympäristönsuojelumääräyksiin perustuvat:

 • yleisökäyttöön tarkoitetulla alueella järjestettävät urheilu-, huvi- tai näytöstilaisuudet klo 9.00–22.00 lukuun ottamatta moottoriurheilutapahtumia ja ulkoilmakonsertteja
 • äänentoistolaitteiden tilapäinen käyttö mainos- tai vastaavassa tarkoituksessa klo 7.00–22.00
 • katusoitto
 • ilotulitus
 • muu ympäristötoimen arvion mukaan näihin rinnastettava toiminta

Sekä ympäristönsuojelulakiin (527/2014, 118 §) perustuvat:

 • yksityishenkilön talouteen liittyvä toiminta
 • toiminta, jolla on ympäristölupa
 • puolustusvoimien toiminta

Mikäli tapahtumasi ei vaadi ilmoituksen tekemistä, tulee sinun kuitenkin noudattaa ympäristönsuojelumääräysten 19 § ja 20 §. Tapahtuma tulee toteuttaa siten, ettei siitä aiheudu haittaa tai häiriötä lähinaapurustolle.

Kun tapahtumasi vaatii meluilmoituksen tekemistä, selvitä ennen ilmoituksen täyttämistä tapahtumaan liittyvä äänentoiston käyttö:

 • päivämäärät ja ajankohdat
 • tapahtumapaikka
 • melupäästö
 • lähimmät melulle altistuvat kohteet
 • meluntorjuntatoimet
 • melun seuranta ja mittaaminen
 • meluhaitasta tiedottaminen

Selvitä myös tapahtumaan liittyvä jätehuollon järjestäminen ennen ilmoituksen tekemistä. Yleisöti-laisuuden on järjestettävä vuoden 2013 jätehuoltomääräysten (Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu ja Tyrnävä) 34 §:n mukaan.

 • jäteastiat
 • jäteastioiden tyhjentäminen
 • tyhjentämisen suorittava jäteyritys

Täytä meluilmoituslomake, johon kirjataan tapahtuman äänentoiston käyttö sekä jätehuoltojärjestelyt

 • muista tarvittavat karttaliitteet
 • muista yhteystiedot

Toimita ilmoituslomake viimeistään 30 vrk ennen tapahtumaa Oulun seudun ympäristötoimeen. Ilmoitus on syytä toimittaa tätäkin aiemmin erityisesti suurten tapahtumien osalta, jotta sinulle tapahtumanjärjestäjänä jää aikaa toteuttaa äänentoiston käyttöön ja jätehuoltoon liittyvät järjestelyt päätöksen määräysten mukaisesti.

Toimita lomake sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@ouka.fi

Päätös on maksullinen. Maksun suuruus on vähäisestä meluhaitasta 250 euroa ja merkittävästä meluhaitasta 500 euroa.

Lisätietoja Oulun seudun ympäristötoimi, ympäristötarkastaja puh. 044 7036790.

 

Meluilmoituslomake ja tiedot tapahtuman jätehuollon järjestämisestä


Tupakkatuotteiden vähittäismyyntilupa

Tupakkatuotteiden myyntilupaa haetaan myyntipaikan sijaintikunnalta tai liikennevälineissä tapahtuvaan myyntiin hakijan kotikunnalta. Tupakan vähittäismyyntilupa on myyntipaikka- ja toimijakohtainen. Sähköiset hakemukset liitteineen tulee tehdä viimeistään 14 vrk ennen tapahtumaa. Lupahakemus ja siihen liittyvät liitteet löytyvät Yritys-Suomen sivulta: Hakemus tupakkatuotteiden vähittäismyyntiin. Lupahakemuksen liitteenä on esitettävä myös omavalvontasuunnitelma. Lisätietoa luvasta ympäristötoimen sivulta: tupakkatuotteiden vähittäismyyntilupa.

Lupahakemus voidaan myös tehdä kirjallisesti ja se on toimitettava liitteineen (omavalvontasuunnitelma ja mahdollinen pohjapiirros) viimeistään 14 vrk ennen tapahtumaa luvan myöntävälle kunnan viranomaiselle.

Kirjallinen hakemus toimitetaan:
Oulun seudun ympäristötoimi
PL 34 / Solistinkatu 2
90015 Oulun kaupunki

Päätös on maksullinen, lisätietoja tästä

Lisätietoja Oulun seudun ympäristötoimi, terveystarkastaja
puh. 044 703 6761 tai 044 703 6732.

Eläimet tapahtumissa (poniratsastus, karjanäyttely...)

Sijoita eläimet ja toiminta sellaiselle alueelle, että siitä ei ole vaaraa tapahtumavieraille. Huomioi, että pölystä, jätöksistä tai hyönteisistä ei saa olla haittaa elintarvikkeille. Huolehdi, että eläinsuojeluasiat ovat kunnossa. Eläimillä tulee olla riittävästi tilaa, ravintoa, juomaa ja lepoa. Huonoissa sääoloissa pitää olla mahdollisuus suojaan.

Lue Eviran ohje eläinten viemisestä maatalousnäyttelyyn tai muuhun tapahtumaan. Tarkista Eviran ohjeen lisäksi Pohjois-Suomen aluehallintovirastosta, mitä eläintautien valvontaan liittyen tulee huomioida.
Tapahtuman järjestäjän on rekisteröitävä tapahtumapaikka eläinten pitopaikaksi, jos tapahtumassa on yksikin tuotantoeläin esillä. Tuotantoeläimellä tarkoitetaan tässä märehtijöitä, sikaeläimiä, siipikarjaa, kamelieläimiä, mehiläisiä, turkiseläimiä ja hirvieläimiä. Yksittäisen harrastelinnun tai harrastehevosen takia rekisteröintiä ei siis tarvitse tehdä.

Eläinnäyttelyn järjestäjän on rekisteröintiä varten ilmoitettava näyttelypaikka aluehallintovirastolle. Ilmoitus tehdään sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo.pohjois(at)avi.fi, otsikoksi: "Ilmoitus eläintapahtumasta läänineläinlääkärille". Ilmoituksessa tulee kertoa tapahtuman nimi, tapahtuman järjestäjä ja järjestäjän yhteystiedot, tapahtumapaikan osoite, tapahtuma-aika, yhteyshenkilö ja hänen yhteystietonsa, tapahtumaan tulevat eläinlajit ja eläinten määrät. Ilmoituksen saatuaan läänineläinlääkäri ottaa järjestäjään yhteyttä ja kertoo mahdollisista eläintautilain mukaisista vaatimuksista.

Eläinten tilavaatimuksista on säädöksiä eläinlajikohtaisissa eläinsuojeluasetuksissa lue lisää Eviran sivulta: Eläinsuojelu pitopaikoissa.

Lisätietoja:
Aluehallintovirasto läänineläinlääkäri, vaihde 02 950 17500
Oulun seudun ympäristötoimi, ympäristöterveysvalvonta, 0447036700


Tilapäinen leirintäalue

Leirintäalueella tarkoitetaan ulkoilulaissa aluetta, jolla majoitutaan tilapäisesti ja yleensä vapaa-aikana leirintämökkiin, telttaan, matkailuperävaunuun tai matkailuajoneuvoon ja jolla on yhteensä vähintään 25 leirintämökkiä taikka teltalle, matkailuperävaunulle tai matkailuajoneuvolle varattua paikkaa. Alue, jolla on vähintään 10 leirintämökkiä, on kuitenkin aina leirintäalue.

Tilapäinen leirintäalue on alue, jolle on tarkoitus enintään 14 vuorokauden ajaksi majoittaa telttoihin tai enintään tämän ajan siellä pidettäviin matkailuperävaunuihin tai matkailuajoneuvoihin yli 100 henkilöä.

Lisätietoa luvasta sekä tarvittavat lomakkeet ymäpäristötoimen sivulta: tilapäinen leirintäalue.

Maastoliikennelain mukainen lupa

Maastossa moottorikäyttöisillä ajoneuvoilla järjestettäviin toistuviin tai pysyviin kilpailuihin tai harjoituksiin tarvitaan lupa. Lupa on haettava myös yksittäisen tapahtuman järjestämiseen, jos tapahtumasta on odotettavissa huomattavia haittoja luonnolle, muulle ympäristölle, asutukselle, yleiselle virkistyskäytölle, kalastukselle tai muulle yleiselle tai yksityiselle edulle.

Lupaa ei tarvita, mikäli toiminta sijoittuu tätä tarkoitusta varten asemakaavassa varatulle alueelle tai alueelle, johon on myönnetty toiminnalle ympäristölupa.

Lisätietoa luvasta sekä tarvittava lomake löytyy ympäristötoimen sivulta: Maastoliikennelain mukainen lupa
 

Oulu-Koillismaan pelastuslaitos

Yleisötilaisuuden pelastus- ja turvallisuussuunnitelma
Yleisötilaisuutta varten on laadittava pelastus- ja turvallisuussuunnitelma. Lisäksi suunnitelmaan on laadittava liikennesuunnitelma, jos tapahtuma aiheuttaa liikenteeseen muutoksia. Suunnitelma tulee toimittaa pelastuslaitokselle 14 vuorokautta ennen tapahtuman alkua.

Pelastus- ja turvallisuussuunnitelmamalli löytyy tästä.Tapahtumien turvallisuudesta lisätietoa oppaan Turvallisuus -osiosta.

Pelastussuunnitelma on toimitettava Oulu-Koillismaan pelastuslaitokselle:

Ensisijaisesti tapahtumakunnan palotarkastajalle.

Oulussa ja tarvittaessa muidenkin kuntien osalta sähköpostiosoitteeseen: okpl.riskienhallinta(at)ouka.fi

tai

Oulu-Koillismaan pelastuslaitos
PL 21
90015 Oulun kaupunki

Lisätietoja Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksen palotarkastajat ja riskienhallintapäällikkö, Tomi Honkakunnas, p. 044 703 8608. Päivystävä palotarkastaja arkisin klo 8.30-15.30 p. 08 558 41380.
 

Oulun kaupungin liikuntapalvelut

Uimarannat
Oulussa on paljon  uimarantoja, listauksen kaikista rannoista ja niiden sijainnista löydät liikuntapalveluiden sivulta: uimarannat. Uimarantojen hallinnoinnista ja isännöinnistä vastaa Oulun kaupungin liikuntapalvelut. 

Lisätietoja isännöitsijä Petri Yli-Pyky,
p. 044 703 8194 (ma - pe 8.00 - 16.00)

Liikuntapaikat
Oulusta löytyy paljon erilaisia liikuntapaikkoja, niin sisältä kuin ulkoakin. Liikuntapalvelujen hallinnoimat tilat yhteystietoineen liikuntapalveluiden sivulta: liikuntapaikat

Varsinainen Ouluhallin kaupallisten tilaisuuksien kausi on 15.4.–15.10. sekä 16.10.- 23.12. (pe klo 22.00 - su. klo 14.00). Muina aikoina järjestettävät tapahtumat harkitaan erikseen.

Jäähallin käyttöä erityisesti talvisin rajoittaa jääkiekon SM-liiga sekä muut pelit, muina aikoja hallia on helpompi saada tapahtuma käyttöön.
 
Lisätietoja Oulun kaupungin liikuntapalvelut
Jari Leviäkangas, p. 044 7038101, jari.leviakangas(at)ouka.fi

Oulun Liikekeskus ry.

Oulun Liikekeskus ry hallinnoi Oulun kaupungin kanssa solmitun sopimuksen mukaan Rotuaarin ja Kauppatorin aluetta.

Lupa näille alueille sekä niissä sijaitseville esiintymislavoille on haettava Oulun Liikekeskus ry:ltä. Käyttöperiaatteet ja lupahakemus löytyvät Liikekeskuksen sivuilta: luvat ja tilavuokrat.

Lisätietoja Oulun Liikekeskus ry / Oulun Narikka Oy
p. (08) 374 976 tai info(at)oulunliikekeskus.fi
 

Oulun Energia ja Oulun Vesi liikelaitos

Sähköenergia (Oulun alue)
Sähköstä, lämmöstä, kaukolämmöstä ja energiansiirrosta saa lisätietoja Oulun Energialta.

Energiatalo
Kasarmintie 6
90130 Oulu


Lisätietoja
puh. 08 5584 3300 tai info.oe(at)ouka.fi

Vesi- ja viemäröintijärjestelyt
Talousveden toimittamisesta ja jätevesien viemäröinnistä saa lisätietoja Oulun Vesi liikelaitokselta. kts. myös jätehuoltomääräykset

Oulun Vesi liikelaitos
Kasarmintie 29
90015 Oulun kaupunki


Lisätietoja
puh. 08 5584 3800 tai oulunvesi(at)ouka.fi.

 

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto

Alkoholin anniskelulupa
Luvanhakijan on oltava anniskelulupaa hakiessaan kaupparekisterissä tai vastaavassa. Hakijan on osoitettava vuokrasopimuksella tai vastaavalla asiakirjalla sen tilan hallinta, johon anniskelulupaa haetaan. Lupa on haettava viimeistään 30 päivää ennen tapahtumaa.

Lupaan liittyvät hakemuslomakkeet löytyvät Yritys-Suomen sivuilta: Alkoholilupa-asiat: Alkoholijuomien anniskelulupa

Lupahakemus toimitetaan:

kirjaamo.pohjois(at)avi.fi

tai

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, alkoholihallinto
Linnankatu 1-3
PL 293
90101 Oulu


Päätös on maksullinen:
430 € (anniskelualueella max. 200 asiakaspaikka)
620 € (anniskelualueella yli 200 asiakaspaikkaa)
Hakijoihin, joilla on jo voimassa oleva lupa, sovelletaan alennettuja käsittelymaksuja.

Lisätietoja Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, alkoholihallinto
puh. 0295 017 500.

 

Teosto, Gramex ja Kopiosto

Teosto
Teoston kautta voit hankkia keskitetysti ja kattavasti luvat erilaisiin musiikinkäyttötarpeisiin. Tutustu lupiin, niiden käyttöehtoihin sekä Teoston yleisiin sopimusehtoihin ja valitse toimintaasi tarvittavat luvat. Varmistathan aina, tarvitsetko musiikinkäyttöluvan myös muusikoita ja levytuottajia edustavalta Gramexilta. Lisätietoa Teoston sivuilta.

Gramex
Tekijänoikeuskorvaukset ovat elintärkeitä kotimaiselle musiikkikulttuurille. Muusikoille, kapellimestareille, laulajille ja äänitteiden tuottajille ne kerää Gramex. Gramex palvelee sekä korvauksen maksajia että korvauksensaajia. Kun laki edellyttää käyttölupia tai korvauksia äänitemusiikista, Gramex auttaa niiden hoitamisessa. Gramexin palvelut ovat tärkeitä myös musiikin käyttäjille, koska heidän olisi vaikeaa hoitaa asiat yksittäin monien tuhansien muusikoiden kanssa. Lisätietoa Gramexin sivuilta.

Kopiosto
Kopiosto mahdollistaa tekijänoikeuden suojaamien teosten monipuolisen käytön. Se myöntää käyttölupia julkaisujen kopiointiin ja digitaaliseen käyttöön sekä av-teosten jakeluun ja tallentamiseen. Lisätietoa Kopioston sivuilta.

 

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut

Yleisen alueen käyttölupa (puisto, katu-, paikoitusalue tai vastaava)
Käyttölupa vaaditaan niin rakennustyölle kuin kulttuuritapahtumallekin. Lupa tulee hakea 21 vrk ennen alueen käyttöönottoa. Lupahakemuksen liitteenä tulee olla tapahtuman suunnitelmakartta.

Luvattomasta yleisen alueen käytöstä peritään taksojen mukainen korvaus kaksinkertaisena. Mikäli lupa-alue vahingoittuu luvan saajan toimesta, korjataan vahingot luvan saajan kustannuksella.

Lisätietoa luvasta sekä tarvittavat lomakkeet yhdyskunta- ja ympäristöpalveluiden sivulta: Yleisen alueen käyttölupa.

Tilapäinen mainos- ja viitoituslupa
Tilapäinen mainostaminen ja / tai viitoituksen asettaminen on yleensä luvanvaraista toimintaa, johon lupa haetaan Yhdyskunta- ja ympäristöpalveluista 21 vrk ennen tapahtumaa.

Tilapäisen mainostamisen paikat sekä tarvittavat lomakkeet yhdyskunta- ja ympäristöpalveluiden sivulta: mainos- ja viitoitusluvat.

Poikkeuksen em. lupavaatimuksiin muodostavat ns. vapaan ilmoittamisen pilarit. Vapaan ilmoittamisen pilarien sijainti tästä. Vapaan ilmoittamisen pilareihin saa kuka tahansa laittaa mainoksiaan ilman lupaa. Vapaan ilmoittamisen pilareita ei hoida kukaan, joten mainosten kiinnittäjän tulee poistaa julisteensa, kun tapahtuma on pidetty.

Erikoiskuljetusten reittiluvat
Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut myöntää kuljetusluvat, jotka eivät ylitä normaaliliikenteen mitta- ja/tai massarajoja, mutta joissa esim. siltakohtainen liikennemerkein osoitettu painorajoitus ylittyy.

Erikoiskuljetusten vaatimat luvat myöntää Pirkanmaan ELY-keskus:
puh. 020 690 300 tai sähköposti erikoiskuljetukset(at)ely-keskus.fi.

 

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelujen lupia haetaan sähköisesti osoitteessa: https://e-kartta.ouka.fi/ePermit/fi

Lupien hintatiedot: http://www.ouka.fi/oulu/paatoksenteko-ja-hallinto/palveluhinnasto-ja-julkaisut

 

Nallikari

Nallikari lomakylä-camping myöntää käyttöluvat tapahtumille koko rannan alueelle. 

Lisätietoja:
Nallikarin lomakylä-camping, Sirpa Walter p. 044 703 1327 tai sirpa.walter(at)ouka.fi

 

Rakennusvalvonta

Rakennuslupa
Tapahtumia järjestettäessä on etukäteen hyvissä ajoin syytä tarkistaa, edellytetäänkö tilapäisille rakennelmille rakennusvalvonnan lupaa. Rakennusvalvonta määrittelee kulloisessakin hankkeessa luvan tarpeen ja sen, mistä luvasta on kysymys. Lupa on tarpeen erityisesti silloin, kun rakennelmat ovat suuria tai korkeita, esim. katsomoita, telttoja tai katoksia. Tilapäisiä kokoontumisalueita ja rakennelmia koskevat samat henkilö- ja paloturvallisuutta sekä terveellisyyttä määrittelevät säännökset kuin pysyviä kokoontumisalueita tai rakennelmia. Lupamenettelyn avulla varmistetaan henkilöturvallisuuden kannalta riittävä rakennesuunnittelu ja vastaavan työnjohtajan nimeämisen avulla osaava rakentaminen.    
Lisätietoa luvan tarpeesta saa rakennusvalvonnan tarkastusarkkitehdeilta tai -insinööreiltä.

Rakennusvalvonnan luvista saa lisätietoa rakennusvalvonnan sivulta: luvat.

Lupahakemus toimitetaan rakennusvalvonnan asiakaspalveluun:

Solistinkatu 2, 1krs.
90015 Oulun kaupunki 

Jos lupa katsotaan tarpeelliseksi, tarvittavat lomakkeet löytyvät linkistä

Rakennus-/Toimenpidelupahakemus/Ilmoitus

Vastaavan työnjohtajan hakemus (VTJ,KVV,IV) 

Lupahakemuksen liitteeksi tarvitaan kolme kopiosarjaa suunnitelmista.
Päätös on maksullinen. Rakennusvalvonnan lupien hinnat löytyvät: Rakennusvalvontataksa

 1. Ilmoitus suuresta yleisötilaisuudesta ympäristöterveydenhuoltoon

 2. Suuri yleisötilaisuus on tilaisuus, johon ennakoidaan osallistuvan vähintään 500 yhtäaikaista kävijää. Tilaisuuden järjestäjän on tehtävä ilmoitus suuresta yleisötilaisuudesta Oulun seudun ympäristötoimen ympäristöterveydenhuoltoon vähintään 14 vuorokautta ennen tapahtumaa. Tilaisuuden järjestäjä ilmoittaa alustavan luettelon tapahtumaan tulevista elintarviketoimijoista ilmoituksen mukana.Täydennetty luettelo toimitetaan viimeistään viikkoa ennen tapahtumaa osoitteeseen ymparisto(at)ouka.fi