Oulun kaupungin uutiset ja tiedotteet

< Takaisin

Hiukkavaaran koulu mukana 5G-pilotissa

DNA, Business Oulu, sivistys- ja kulttuuripalvelut, Hiukkavaaran koulu ja Playsign toteuttavat yhdessä 5G-pilotin Hiukkavaaran koulussa. Pilotti on osa ilmiöoppimisen ”Kestävä tulevaisuus” -teemaa. Pilotin tavoitteena on syventää oppimista rikastamalla sitä uuden teknologian mahdollistamilla keinoilla.

Hiukkavaaran koulun oppilaille tuodaan lisätyn todellisuuden ja 5G-yhteyksien välityksellä nähtäville sellaisia luonnonilmiöitä, joihin oli ennen 5G-aikaa mahdollista tutustua lähinnä oppikirjoista.   

”Hiukkavaaran koulussa opiskellaan loppukevään ajan Kestävä tulevaisuus -ilmiötä. Jokaisella luokka-asteella on omat opetussuunnitelman mukaiset painotuksensa. Hyödynnämme 5G-pilotissa lisättyä todellisuutta havainnollistamaan oppilaille ilmiöön liittyviä asioita, kuten veden kiertokulkua ja metsien ekosysteemejä”, Hiukkavaaran koulun rehtori Anne Moilanen kertoo.

Rinnakkainen maailma avautuu tutkittavaksi

Lisättyä todellisuutta tuodaan koulussa oppimisen pesiin, sinne missä oppilaat toimivat muutenkin. Oppimisympäristöön rakennetaan rinnakkainen maailma, jonka maisemat poimitaan suoraan opetussuunnitelmasta. 5G-tablettien ja nopean 5G-yhteyden avulla oppilaat pääsevät tutkimaan tuota maailmaa.

”Lisätty todellisuus on joustava teknologia, jonka avulla voimme tuoda erilaiset ilmiöt toiminnallisella tavalla syventämään oppimista. Tavoitteena on, että oppilaiden motivaatio opetettaviin asioihin kasvaa ja teknologia tukee oppimista uudella tavalla”, Moilanen selvittää.

”Hiukkavaarassa toteutettava ilmiöpohjainen oppiminen on loistava esimerkki STEAM-pedagogiikan hyödyntämisestä opetuksessa. STEAM-koulut toteuttavat myös aktiivisesti yhteiskehittämistä, jossa koulut ja yritykset yhteistyössä kehittävät uusia innovaatioita. DNA:n ja Playsignin kanssa tehtävä pilotti hyödyttää kehitystyön kaikkia osapuolia”, Oulun kaupungin ICT-kehittäjäopettaja Maikki Manninen kertoo.

5G kaupungin toiminnan tehostajana

Pilotti toteutetaan huhti-toukokuun aikana. 5G-teknologian mahdollisuuksia halutaan hyödyntää Oulun kaupungissa myös laajemmin, vastaava pilotti on suunniteltuna myös Oulun pääkirjastoon alkusyksystä.

”5G luo liiketoimintamahdollisuuksia uusillekin toimialoille osana muuta digitalisaatiokehitystä”, BusinessOulun yhteyspäällikkö Heikki Huhmo sanoo.

BusinessOulu toimii kaupungissa yhteiskehittämisen fasilitoijana ja haluaa tarjota yrityksille pilotointi- ja kokeilumahdollisuuksia aidoissa ympäristöissä yhdessä kumppaneiden kanssa.  

Oulun kaupungin oman toiminnan tehostajana, rikastajana ja mahdollistajana tulevaisuuden radioteknologioilla on tärkeä rooli. Oululaisille korkeakouluille ja tutkimuslaitoksille 5G tuo paljon tutkittavaa ja pohdittavaa – ei pelkästään teknologian takia, vaan myös sen poikkitieteellisten vaikutusten takia.

”5G:n suurin lisäarvo tulee liiketoimintasovellusten kautta, jotka hyödyntävät 5G:n korkeaa kapasiteettia ja alhaisia viiveitä liikkuvassa, reaaliaikaisessa käytössä. Hiukkavaaran pilotti on ollut mielenkiintoinen mahdollisuus DNA:lle kehittää uusia, 5G:n mahdollistamia toimintamalleja yhdessä innovatiivisen asiakkaan ja kumppaneiden kanssa”, kertoo DNA:n yritysliiketoiminnan strategiasta ja yritysasiakkaiden palveluliiketoiminnasta vastaava johtaja Tuukka Toivonen.

Oulun kaupungissa toimii aktiivinen STEAM in Oulu -verkosto, johon kuuluu yli 30 peruskoulua. STEAM on lyhenne sanoista Science, Technology, Engineering, Art and Math. Opetuksessa STEAM tarkoittaa oppiaineryhmien ja teknologian yhdistämistä laajoiksi oppimiskokonaisuuksiksi. Oppilaat ovat mukana niiden rakentamisessa, ja opettajien keskinen yhteistyö on tärkeää.

Jakolinkki

Katso ajankohtaista tietoa koronaviruksesta Oulussa ja toimintaohjeet osoitteessa www.ouka.fi/korona

Ilmoitukset ja kuulutukset

Oulun kaupungin ilmoitukset ja kuulutukset liitteineen voi lukea osoitteessa ouka.fi/kuulutukset

Suosittelemme

Päätöksenteon uusimmat kokousasiakirjat

Suorat lähetykset valtuuston kokouksista