Oulun kaupungin uutiset ja tiedotteet

< Takaisin

Ilmoittautuminen inarin- ja koltansaamen etäopetukseen tuleville esikoululaisille

Oulun kaupungin varhaiskasvatus aloittaa ensi elokuussa inarin- ja koltansaamen etäopetuksen esiopetusikäisille.  Etäopetusta annetaan kaksi (2) viikkotuntia saamelaisten kotiseutualueen kuntien ulkopuolella asuville oppilaille. Huoltaja voi halutessaan ilmoittaa tulevan eskarilaisensa opetukseen maaliskuun loppuun mennessä.

Lapsen ei tarvitse osata saamea entuudestaan osallistuakseen opetukseen, vaan opetusryhmät muodostetaan jokaiseen saamen kieleen erikseen oppilaiden luokka- ja kielitaso huomioiden. Opetus pyritään järjestämään, mikäli ryhmässä on vähintään kaksi oppilasta.

Voit huoltajana ilmoittaa lapsesi etäopetukseen sähköpostitse Sirpa Tenhulle: sirpa.tenhu@ouka.fi viimeistään 31.3.2021.

Ilmoita lapsestasi seuraavat tiedot:
Esikoululaisen nimi, syntymäaika, päiväkoti, kotikunta, etäopetuskieli (inarin/koltansaame), onko lapsi opiskellut saamea ja minkä tasoisena, onko saame kotikieli, huoltaja(t), sähköposti, puhelin, osoite, postinumero. Saako lasta kuvata ja kuvia julkaista lapsen luvalla (kyllä/ei).
(Kuvauslupa kysytään otettujen kuvien mahdollista julkaisua varten. Oppilaan kielitaustaa kysytään, jotta oppilas osataan sijoittaa hänelle sopivaan opetusryhmään. Taustatietoja ei käytetä muuhun tarkoitukseen.)

Lue lisää saamen kielten etäopetushankkeesta.

Oulun kaupunki järjestää pohjoissaamen kielen opetusta lähiopetuksena Mäntylä-Snellmanin päiväkodissa. Lisätietoja saat päiväkodin kotisivuilta: www.ouka.fi/oulu/mantyla-snellman/etusivu ja varhaiskasvatuksen palveluohjauksesta, p. 08 558 45300, varhaiskasvatus@ouka.fi

 

Jakolinkki

Katso ajankohtaista tietoa koronaviruksesta Oulussa ja toimintaohjeet osoitteessa www.ouka.fi/korona

Ilmoitukset ja kuulutukset

Oulun kaupungin ilmoitukset ja kuulutukset liitteineen voi lukea osoitteessa ouka.fi/kuulutukset

Suosittelemme

Päätöksenteon uusimmat kokousasiakirjat

Suorat lähetykset valtuuston kokouksista