Uutiset ja tiedotteet

< Takaisin

Kuuden suurimman kaupungin luottamushenkilöjohto Espoossa: Kaupunkien talouden epävarmuus on hyvin huolestuttava

Kuuden suurimman kaupungin luottamushenkilöjohto tapasi Espoossa 9.–10.1.2020. Tapaaminen oli jatkoa jo 15 vuotta jatkuneelle käytännölle, jossa suurimpien kaupunkien päättäjät vaihtavat tietoja, kokemuksia ja näkemyksiä kaupunkien ajankohtaisista kysymyksistä. Espoon tapaamisessa keskusteltiin erityisesti kestävän kehityksen ratkaisuista ja pormestarimallista sekä kuntatalouteen, työllisyyteen, soteuudistukseen ja EU:n kaupunkien kehittämiseen liittyvistä teemoista. Luottamushenkilöitä puhututti myös se, miten kaupungit yhdessä voivat vastata aikamme suuriin haasteisiin, kuten ilmastonmuutokseen ja väestön ikääntymiseen.

Yhteisessä kannanotossaan luottamushenkilöjohto nosti esille seuraavat asiat:

- Kaupunkien ja valtion väliset MAL-sopimukset ovat päättyneet. Neuvottelut uusista maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimuksista ovat käynnissä. Kaupungit odottavat nyt valtion avauksia ja vastaantuloja neuvottelupöytään. Suurten kaupunkien kasvun vaatimia investointeja tulee edistää MAL-sopimuksilla ja -rahoituksella.

- Valmisteilla olevan soteuudistuksen rahoitusratkaisu on kaupunkien kannalta elintärkeä. Uudistusta ja sen rahoitusratkaisua tulee valmistella hyvässä yhteistyössä kaupunkien kanssa.

- Hallitusohjelmaa on kokonaisuudessaan toteutettava niin, että kaikki toimenpiteet ja uudistukset toteutetaan taloudellisesti kestävällä tavalla ja kuntatalouden tilanne huomioon ottaen.

- EU-rakennerahastokaudella 2014-2020 kestävää kaupunkikehittämistä on toteutettu menestyksekkäästi kuuden suurimman kaupungin yhteisellä 6Aika-ohjelmalla. Kaupunkilähtöisiin haasteisiin on luotu koko kaupunkiyhteisön kesken ja kaupunkien välillä. Uusia ratkaisuja on kehitetty tiiviisti yritysten kanssa kokeillen ja pilotoiden. Tätä yhteistyötä on jatkettava. Tämä ohjelma on myös EU:ssa todettu erinomaiseksi malliksi muille maille. Kuuden suurimman kaupungin luottamushenkilöt esittävät, että EU:n aluekehitysrahoitusta suunnataan jatkossakin kaupunkilähtöisten haasteiden ratkaisemiseen kuuden suurimman kaupungin yhteistyöllä.

Seuraavan kerran kuuden suurimman kaupungin luottamushenkilöjohto kokoontuu Tampereella ensi syksynä.

Jakolinkki

Ilmoitukset ja kuulutukset

Oulun kaupungin ilmoitukset ja kuulutukset liitteineen voi lukea osoitteessa ouka.fi/kuulutukset

Suosittelemme

Päätöksenteon uusimmat kokousasiakirjat

Suorat lähetykset valtuuston kokouksista