Oulun kaupungin uutiset ja tiedotteet

< Takaisin

Oulu kertoi suomalaisille europarlamentaarikoille tavoitteistaan, jotka liittyvät EU-politiikkaan


Oulun kaupunki luovutti Oulun edunvalvontaan liittyvän muistion europarlamentaarikoille. Muistion saivat Jussi Halla-aho, Merja Kyllönen ja Liisa Jaakonsaari. Kuvassa myös Oulun kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Juha Hänninen.

Oulun kaupungin johto luovutti torstaina 19.4. suomalaisille euroedustajille Strasbourgissa kaupungin muistion, joka koskee kasvun mahdollisuuksia pohjoisessa, EU:n tulevan ohjelmakauden koheesiopolitiikkaa ja TEN-T-ydinverkon laajentamista Pohjois-Suomeen.

Oulun mielestä alueiden tasa-arvoiseen kehitykseen tähtäävän koheesiorahoituksen tulee pysyä jatkossakin merkittävällä tasolla niin Pohjois- kuin Itä-Suomessa. Perusteena tälle on Suomen EU-liittymissopimuksessa mainittu harvan asutuksen alueen erityisasema. Oulun mielestä Itä- ja Pohjois-Suomen pitäminen elinvoimaisena on kansallisen kilpailukyvyn edellytys ja myös tärkeä turvallisuuspoliittinen kysymys.

Koheesiorahoituksella on Itä- ja Pohjois-Suomen sekä Oulun innovaatio- ja työllisyyspolitiikalle merkittävä vaikutus erityisesti tilanteessa, jossa kansallisen innovaatiopolitiikan rahoitus ja valtion resurssit kohdistuvat etupäässä Etelä-Suomeen. Oulu toivoo, että koheesiopolitiikan keskiöön nostetaan kilpailukyvyn ja työllisyyden aluelähtöinen kehittäminen.

Koheesiopolitiikkaa on myös euroedustaja Liisa Jaakonsaaren mielestä tärkeä pitää esillä. 

"Koheesiopolitiikasta kannattaa nyt puhua ja pitää siitä kiinni. Siinä on kyse solidaarisuudesta, ja sen filosofista pohjaa on syytä pitää yllä. Koheesiopolitiikan ajatus on tukea heikompia alueita ja luoda tasa-arvoista kehitystä", sanoo Jaakonsaari.

Oulu pyrkii myös siihen, että EU laajentaisi merkittävien liikenneinvestointien pääkohdetta, TEN-T-liikenneverkkoa, Botnian käytäväksi kutsutulla reitillä, joka muodostuisi Suomessa Helsingin ja Tornion ja Ruotsissa Tukholman ja Haaparannan välisestä radasta. Jos EU:n komissio päättää yhdistää Botnian käytävän TEN-T-verkkoon, on Suomella jatkossa mahdollisuus hakea EU:lta tukea Helsingin ja Tornion välisen radan, Nelostien ja muiden Pohjois-Suomen yhteyksien parantamiseen.

Muistiossa painotetaan myös Oulun tavoitetta toteuttaa ensi tilassa kaksoisraide Oulun ja Limingan välille sekä parantaa Oulun satamaan johtavia maantie- ja raideliikenneyhteyksiä.

Muistion avulla kerrotaan euroedustajille myös muun muassa Oulun kulttuuripääkaupunkihankkeesta ja arktisesta datakaapelista.

 

Jakolinkki

Katso ajankohtaista tietoa koronaviruksesta Oulussa ja toimintaohjeet osoitteessa www.ouka.fi/korona

Ilmoitukset ja kuulutukset

Oulun kaupungin ilmoitukset ja kuulutukset liitteineen voi lukea osoitteessa ouka.fi/kuulutukset

Suosittelemme

Päätöksenteon uusimmat kokousasiakirjat

Suorat lähetykset valtuuston kokouksista