Uutiset ja tiedotteet

< Takaisin

Oulun kaupungin muuttoliiketutkimus: Hyvä asuin- ja elinympäristö Oulun vetovoimatekijöitä

Työhön ja opiskeluun liittyvien tekijöiden lisäksi hyvä asuin- ja elinympäristö ovat Oululle tärkeitä vetovoimatekijöitä. Suurimmalla osalla Ouluun muuttaneista ja Oulusta pois muuttaneista on Oulusta myönteinen mielikuva ja he ovat tyytyväisiä Ouluun asuinpaikkana. Myönteinen kuva Oulusta on myös suurimmalla osalla kaupungin sisällä muuttaneista: sekä siitä asuinympäristöstä, josta muutti pois, että uudesta Oulun asuinalueestaan.  Tiedot käyvät ilmi vasta valmistuneesta Oulun muuttoliiketutkimuksesta, jonka on laatinut FM Niina Kotavaara Oulun yliopiston maantieteen tutkimusyksiköstä.

Kyselyn perusteella asuin- ja elinympäristöön liittyviä Oulun merkittävimpiä vetovoimatekijöitä ovat erityisesti kaupungin tunnelma/ilmapiiri, harrastus- ja vapaa-ajan palvelut, hyvät liikenneyhteydet, luonnonympäristö ja kohtuuhintaiset asumiskustannukset.

Työpaikkojen tarjonta sekä työelämään liittyvät mahdollisuudet ovat tärkeitä Oulun pitovoiman kannalta. Oulusta pois muuttaminen liittyi yleisimmin riittämättömiin työelämän mahdollisuuksiin ja vaikeuksiin työllistyä Oulussa. Yleisestikin Oulusta poistyöntäviä tekijöitä näyttäisi olleen vähän.

Oulun pitovoiman parantaminen kytkeytyy laajemmin Oulun taloudelliseen kehitykseen, työmarkkinatilanteeseen ja korkeakoulujen toimintamahdollisuuksiin. Korkeakoulutettujen lähtömuutto kytkeytyy osittain Oulun asemaan opiskelijakaupunkina. Suurin osa (66 %) poismuuttaneista voisi harkita muuttavansa takaisin Ouluun. Paluumuuttoon kannustaisi erityisesti työpaikan saaminen Oulusta tai lähistöltä.

Muuttoliiketilastojen mukaan kuntien välisten muuttojen osuus Oulun väestönlisäyksestä on pienentynyt ja maahanmuuton osuus kasvanut. Oulu on kymmenen vuoden (2008–2017) aikana saanut muuttovoittoa maahanmuuton ja kuntien välisen muuton seurauksena keskimäärin 1000 asukasta vuodessa.

Kaupungin sisällä muutetaan vilkkaasti

Oulussa on korkea kunnassamuuttoalttius. Kaupungin sisäisten muuttojen yleisimpiä syitä ovat epäsopiva asunto ja perhekokoon tai -rakenteeseen liittyvät elämäntilanteen muutokset. Vuokra-asuntovaltaisille alueille muuttaa peruskoulun suorittaneita nuoria ja nuoria aikuisia. Oulun ja muiden kuntien välillä sekä kaupungin sisällä muutettiin pääasiassa yksin tai kahdestaan puolison kanssa. Tämä näkyy vaikutuksina pienten asuntojen kysyntään vuokra-asunto- ja kerrostalovaltaisilla asuinalueilla.

Uudet asuinalueet kasvavat nopeasti ja vanhojen pientaloalueiden asukasmäärät pienevät. Vain muutamalla alueella asukasmäärä muuttui merkittävästi (yli 100 asukasta). Kolmella suuralueella (Hiukkavaara, Koskela ja Korvensuora) asukasmäärä kasvoi ja viidellä suuralueella (Pateniemi, Kaijonharju, Maikkula, Kiiminki ja Kello) asukkaiden määrä väheni. Oulun muuttovilkkaimpia alueita ovat vuokra-asuntovaltaiset kerrostaloalueet, joissa muuttotapahtumia on paljon ja siten asukasvaihtuvuus on suuri.

Oulun muuttotutkimus 2017 toteutettiin Oulun yliopiston ja Oulun kaupungin yhteistyöhankkeena 1.11.2018–30.4.2019 välisenä aikana. Tutkimus koostui tilastollisesta katsauksesta ja muuttajakyselystä, joka lähetettiin vuonna 2017 Oulun sisällä muuttaneille, Oulusta pois muuttaneille ja Ouluun muuttaneille vähintään 15-vuotiaille henkilöille. Otoskoko oli yhteensä 3000 henkilöä. Kyselyyn vastasi yhteensä 709 henkilöä. Tutkimusta ohjasi Oulun kaupungin edustajista koostuva asiantuntijatyöryhmä.

 

Lisätiedot:
kehittämispäällikkö Maria Ala-Siuru, Oulun kaupunki, puh. 044 703 1232, maria.ala-siuru(at)ouka.fi
suunnittelija Anna Hoppari, Oulun kaupunki, puh. 044 703 1218, anna.hoppari(at)ouka.fi
yleiskaavapäällikkö Paula Paajanen, Oulun kaupunki, puh. 044 703 1233, paula.paajanen(at)ouka.fi

 

Oulun kaupungin muuttoliiketutkimus ja tiivistelmä

Kaikki kaupungin selvitykset

 

 

Jakolinkki

Ilmoitukset ja kuulutukset

Oulun kaupungin ilmoitukset ja kuulutukset liitteineen voi lukea osoitteessa ouka.fi/kuulutukset

Suosittelemme

Päätöksenteon uusimmat kokousasiakirjat

Suorat lähetykset valtuuston kokouksista