Oulun kaupungin uutiset ja tiedotteet

< Takaisin

Oulun tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden tunnustuspalkinnon saajaksi valittiin Oulun Vastaanottokeskusten Tukiyhdistys ry

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunta päätti kokouksessaan 14.12.2020 § 13 valita tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden tunnustuspalkinnon saajaksi Oulun Vastaanottokeskusten Tukiyhdistys ry:n. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunta valitsee tasa-arvon- ja yhdenvertaisuuden tunnustuspalkinnon saajan Oulussa valtuustokausittain. Palkinnon arvioinnin kriteerinä on, että saajan tulee noudattaa Oulun kaupungin arvojen mukaista toimintaa: rohkeus, reiluus ja vastuullisuus sekä edistää tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslakien mukaista toimintaa Oulussa. Toimijatahon tulee olla Oulun kaupungin yksikkö tai toimiala, oululainen järjestö, yhteisö tai yritys.   

Oulun Vastaanottokeskuksen Tukiyhdistys ry tekee työtä esimerkiksi haavoittuvassa asemassa olevien maahanmuuttajanaisten tukemiseksi arjessa järjestämällä kerhoja, leirejä ja kielen opetusta naisille. Työssä autetaan naisia kiinnittymään suomalaiseen yhteiskuntaan vahvistamalla heidän itsetuntoaan, osaamistaan ja suomalaisen kulttuurin tuntemusta.

Jakolinkki

Katso ajankohtaista tietoa koronaviruksesta Oulussa ja toimintaohjeet osoitteessa www.ouka.fi/korona

Ilmoitukset ja kuulutukset

Oulun kaupungin ilmoitukset ja kuulutukset liitteineen voi lukea osoitteessa ouka.fi/kuulutukset

Suosittelemme

Päätöksenteon uusimmat kokousasiakirjat

Suorat lähetykset valtuuston kokouksista