Uutiset ja tiedotteet

< Takaisin

Pilottihanke ja tiivistetty yhteistyö tuovat Ouluun kaksi erityislasten ja -nuorten taideharrastusryhmää

Oulussa käynnistyy syksyllä kaksi uutta kehitysvammaisille lapsille ja nuorille suunnattua taideryhmää: Valveen elokuvakoulun tuottama erityislasten ja -nuorten animaatiokerho sekä Oulu-opiston tuottama erityislasten ja -nuorten teatterikurssi. Harrastusryhmät on suunnattu kouluikäisille ja sitä vanhemmille lapsille ja nuorille. Toiminta on uutta, ja se on seurausta kevään 2019 Tuhatta ja sataa -pilotista, jonka kulttuuritalo Valve järjesti yhdessä Oulun Kehitysvammaisten Tuki ry:n ja Oulu-opiston taidekoulun kanssa osana SATA2 – saavutettava taideharrastus -hanketta.

Kevään aikana Oulu-opiston teatteriryhmä kokoontui Tiernan koulussa, animaatiokerho ja tubeklubi puolestaan kulttuuritalo Valveella. Osallistujia pilottiryhmissä oli kaksikymmentä. Ryhmät ohjattiin työparimenetelmällä, ja taideohjaajan parina toimi erityisryhmiä tunteva taideavustaja. Näin ohjaaja taiteen ammattilaisena pystyi keskittymään omaan työhönsä sekä ryhmän ohjaamiseen.

Syyskaudella jatkuvissa ryhmissä pyritään erityislasten ja -nuorten vuorovaikutus-, itseilmaisu- ja mediataitojen kehittämiseen sekä osallistujien hyvinvoinnin, osallisuuden ja itsetuntemuksen lisäämiseen. Ne lisäävät erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksia taiteen ja kulttuurin parissa ja tarjoavat mahdollisuuden osallistua taide- ja kulttuuripalvelujen tarjontaan. Toiminta on Oulussa uutta ja noudattaa uutta kulttuuritoimintalakia.

Jakolinkki

Ilmoitukset ja kuulutukset

Oulun kaupungin ilmoitukset ja kuulutukset liitteineen voi lukea osoitteessa ouka.fi/kuulutukset

Suosittelemme

Päätöksenteon uusimmat kokousasiakirjat

Suorat lähetykset valtuuston kokouksista