Uutiset ja tiedotteet

< Takaisin

Pyykösjärven väliaikainen ilmastus on alkanut


Pyykösjärven ilmastointi käynnissä

Pyykösjärveen on tiistaina 19.3. asennettu kaksi Waterix Airit 70 –pintailmastinta, joista toinen sijoittuu järven etelärannalle ja toinen järven luoteiskulmaan. Ilmastimet luovat ympärilleen laajan sulan alueen ja heikentävät jäätä vielä tätä laajemmalta alueelta. Jäällä liikkumista kehotetaan välttämään. Myös liikkumista ilmastimien vaatimien sähkökaapeleiden välittömässä läheisyydessä tulisi välttää. Rannalle on asetettu asiasta kertovia varoituskylttejä.

Pyykösjärveen tuotetaan lisähappea yhteensä 8 viikon ajan. Ilmastuksella pyritään ylläpitämään järven kalastolle riittävä happipitoisuus nyt kun lisävedenjohtaminen Oulujoesta on estynyt alueen rakennustöiden vuoksi.

Jakolinkki

Ilmoitukset ja kuulutukset

Oulun kaupungin ilmoitukset ja kuulutukset liitteineen voi lukea osoitteessa ouka.fi/kuulutukset

Suosittelemme

Päätöksenteon uusimmat kokousasiakirjat

Suorat lähetykset valtuuston kokouksista