Lukuvuosi 2011 - 2012

Haukiputaan lukion 50-vuotisjuhla 31.8.2011

Ohjelma Jatulissa    

 

Musiikkiesitys lukion musiikkiryhmä
Tervehdyssanat Kullervo Leinonen
Kuvaelma lukion ilmaisutaitoryhmä
Musiikkiesitys lukion musiikkiryhmä
Juhlapuhe Heikki Seppälä
Polkkamasurkka Wanhat 2011
Alumnien tervehdys                        
Kotiseutulaulu  

                     

 

Tervehdyssanat lausui lukion rehtori Kullero Leinonen.
Puheessaan hän loi katsauksen lukion historiaan. Vuonna 1961
Haukiputaan yhteiskoulu laajeni  kahdeksanluokkaiseksi ja
ensimmäiset Haukiputaalla lukiota käyvät aloittivat opiskelunsa.
Kolme vuotta myöhemmin heistä 17 valmistui ylioppilaaksi.

Vuonna 1969 lukio irtautui yhteiskoulusta ja muutti nykyiseen
rakennukseen. Vaikka rakennus on vain 42 vuotta vanha,  se 
tullaan purkamaan kesällä 2012. Uusi lukiorakennus valmistuu
kuntakeskuksen länsipuolelle vuoden 2012 aikana.

 

 

Juhlapuheen piti entinen kunnanjohtaja Heikki Seppälä,
joka oli Haukiputaan lukion rehtori vuosina 1969 - 1992.
Hän muisteli koulun alkuaikoja, jolloin ei ollut nykyisiä
teknisiä opetusvälineitä eikä koulun piha ollut täynnä
mopoja ja autoja.

Seppälä arvioi puheessaan luokatonta kurssimuotoista
lukiota. Yksilöllisyyden korostus näkyy kaikessa yhteisöl-
lisyyden kustannuksella.

Seppälä totesi myös, että Haukiputaan lukio on tarpeeksi
suuri ja elinvoimainen säilyttääkseen asemansa tulevai-
suudessakin.

 

 

Juhlaan osallistui myös apulaisrehtori Laima
Perkone ystävyyskoululta  (Draudziga Aicinajuma
Cesu Valsts Gimnazija) Cesiksestä Latviassa.