Opinto-ohjaus

Ohjaustoiminta muodostaa lukiossa kokonaisuuden, jonka tarkoituksena on tukea opiskelijaa lukio-opintojen eri vaiheissa sekä kehittää hänen valmiuksiaan tehdä koulutusta ja elämänuraa koskevia valintoja ja ratkaisuja. Ohjaustoimintaan osallistuu koko henkilöstö. Opiskelijaa ohjaavista työntekijöistä keskeisiä ovat oma ryhmänohjaaja, opinto-ohjaaja ja rehtori.    

Haukiputaan lukiossa painotetaan henkilökohtausta ohjausta. Ohjauksen tavoitteena on tukea opiskelijaa hänen opiskeluohjelmansa suorittamisessa ja mahdollistaa jatko-opintojen ja työuran pohtiminen omien vahvuuksien ja kiinnostuskohteiden pohjalta. Ohjausaikaa tarjotaan kaikille opiskelijoille vuosittain, tarvittaessa enemmän. Ohjaus keskittyy ensimmäisenä vuonna opiskelutaitoihin, suunnittelukyvyn ja vastuullisuuden kasvattamiseen. Toisena vuonna painopisteenä ovat vahvuudet ja kehittymiskohteet opiskelijana ja ylioppilaskokeen suunnittelu. Abivuoden ohjauksen keskiössä ovat jatko-opinnot.  

Lukio-opintojen osana opiskelija suorittaa kaksi 2 op laajuista opinto-ohjauksen kurssia. OP1 ensimmäisenä opiskeluvuonna ja OP2 toisena ja kolmantena opiskeluvuonna.             

Opinto-ohjaajien yhteystiedot löydät Haukiputaan lukion verkkosivuilta.