Haukiputaan lukion järjestyssäännöt

Sääntöjen tavoitteena on päivittäisen työn mahdollisimman rauhallinen sujuminen ja yhteisön jäsenten viihtyvyyden ja turvallisuuden lisääminen.

1. Opiskelijan on huolehdittava siitä, että koulu ja sen ympäristö säilyvät siisteinä.  

2. Opiskelija on velvollinen korvaamaan koululle tai kouluyhteisön jäsenelle aiheuttamansa vahingon. 

3. Ruokaillessa noudatetaan hyviä tapoja.  

4. Oppitunneille on saavuttava ajoissa.  Opettajan jälkeen saapuneet katsotaan myöhästyneiksi. 

5. Tietokonetta käytetään oppitunnilla vain opiskeluun. Muiden älylaitteiden (puhelin, kuulokkeet yms.) käyttö on sallittu vain opettajan luvalla. 

6. Jos opiskelija ei hyväksyttävästä syystä voi osallistua päättöpäivään tai kokeeseen, hänen on ilmoitettava siitä ennakolta opettajalle. 

7. Opiskelijalle voidaan antaa hyväksyttävästä syystä lupa poissaoloon koulusta. Luvan myöntää ryhmänohjaaja (enintään viisi päivää) tai rehtori.  

8. Opiskelija ei saa olla koulussa eikä koulun järjestämisessä tilaisuuksissa päihteiden vaikutuksen alaisena. Päihteet, tupakka- ja nikotiinituotteet sekä sähkötupakat ovat kiellettyjä koulun alueella ja koulun järjestämissä tilaisuuksissa. 

9. Koulun yhteiset tilaisuudet koskevat kaikkia opiskelijoita. Työjärjestyksen muutoksista ilmoitetaan hyvissä ajoin.