Haukiputaan lukion järjestyssäännöt

Sääntöjen tavoitteena on päivittäisen työn mahdollisimman rauhallinen sujuminen ja yhteisön jäsenten viihtyvyyden ja turvallisuuden lisääminen.

    1. Opiskelijan on huolehdittava siitä, että koulu ja sen ympäristö säilyvät siisteinä.

    2. Opiskelija on velvollinen korvaamaan koululle tai kouluyhteisön jäsenelle aiheuttamansa vahingon.

    3. Ruokaillessa noudatetaan hyviä tapoja.

    4. Oppitunneille on saavuttava ajoissa. Opettajan jälkeen saapuneet katsotaan myöhästyneiksi.

    5. Jos opiskelija ei hyväksyttävästä syystä voi osallistua kokeeseen, hänen on ilmoitettava siitä ennakolta opettajalle.

    6. Opiskelijalle voidaan antaa hyväksyttävästä syystä lupa poissaoloon koulusta. Luvan myöntää ryhmänohjaaja (enintään viisi päivää) tai rehtori.

    7. Opiskelija ei saa esiintyä koulussa päihteiden vaikutuksen alaisena. Samoin päihteiden tuonti kouluun on kielletty. Myös tupakointi on koulualueella kielletty.

    8. Koulun yhteiset tilaisuudet koskevat kaikkia opiskelijoita. Työjärjestyksen muutoksista ilmoitetaan hyvissä ajoin.