Liikkuva oppilaitos

Haukiputaan lukio on saanut tunnustusta liikunnallisesta toiminnastaan ja on valittu vuoden 2022 liikkuvaksi oppilaitokseksi. Koulumme panostaa monipuolisesti opiskelijoiden ja henkilökunnan hyvinvointiin. Kehitämme opiskelijoiden hyvinvointia tukevia toimintamalleja koko koulun yhteisenä toimintana niin ryhmänohjauksessa, eri aineiden oppitunneilla kuin opiskeluhuollon toimijoiden työssä. 

Liikuntatutor-toiminta on vakiintunut osaksi koulumme arkea. Liikuntatutorit suunnittelevat ja toteuttavat välituntiliikuntaa sekä koko koulun yhteisiä liikunnallisia tapahtumia, kuten turnauksia ja HaLumpialaisia. 

Koulussamme korostetaan aktiivista oppimista, mikä näkyy myös oppitunneilla. Opettajat hyödyntävät toiminnallisia menetelmiä ja taukoliikuntaa, jotka parantavat opiskelijoiden vireystilaa oppitunneilla.