HaLun opiskelijakunta

Lukiolaisuus rakentuu lukiolaisyhteisöstä ja yhteistyöstä lukiolaisten kesken. Lukiolain mukaan jokaisessa lukiossa toimii opiskelijakunta, joka tarjoaa tärkeän väylän opiskelijoille vaikuttaa omaehtoisesti heitä itseään koskeviin asioihin. Opiskelijakunta valitsee joka syksy keskuudestaan hallituksen, joka edustaa koko opiskelijakuntaa, eli kaikkia meidän lukiomme opsikelijoita. Mukaan saavat hakea kaikkien ikäluokkien opiskelijat.  

Opiskelijakunnan hallitus ja lukion henkilökunta tekevät yhteistyötä opiskelijoiden kuulemiseksi ja edustuksellisen demokratian toteutumiseksi lukiossa. Meidän lukiomme opiskelijakunnan hallitus toimii aktiivisesti edistäen opiskelijoiden hyvinvointia ja kouluviihtyvyyttä esimerkiksi järjestämällä erilaisia tapahtumia ja teemapäiviä. Haukiputaan opiskelijakunann toiminnan taloudenhoidosta vastaa hallituksen taloudenhoitajan lisäksi vuonna 2023 perustettu Haukiputaan lukion opiskelijakunnan kannatusyhdistys ry. Opiskelijakunnalla on myös ohjaava opettaja, joka neuvoo ja ohjaa hallitusta sekä toimii yhdyshenkilönä opettaja- ja opiskelijakunnan välillä. 

Hallituksen tehtäviin kuuluu:  

  • Edustaa opiskelijakuntaa, sopia opiskelijakunnan asioita.  

  • Kutsua koolle opiskelijakunnan yleiskokoukset ja valmistella niissä esitettävät asiat.  

  • Valvoa opiskelijakunnan yleiskokouksissa tehtyjen päätösten noudattamista.  

  • Toteuttaa muut opiskelijakunnan asioiden hoitamiseksi tarpeelliset tehtävät.  

  

Hallitus toiminnassa mukana olevat opiskelijat saavat suoritusmerkinnän (TO4 opintojakso), 2 opintopistettä sekä stipendin valmistuessaan ylioppilaaksi lukiostamme. Hallitustoiminta vaatii sitoutumista, mutta siitä saa paljon hyvää kokemusta jatko-opintoja sekä työelämää ajatellen. Tiimityö, tapahtumajärjestäminen, luottamustehtävät sekä taloushallinto tulevat tutuiksi kaikille mukaan lähteville opiskelijoille. 

Tervetuloa mukaan toimintaamme! 

Instagram: haluopk 

Tiktok: halu_opk 

 

Hallituksen kausi 2023-2024 

Puheenjohtaja Miika Valkama 

Varapuheenjohtaja Rasmus Sipilä 

Pääsihteeri Sampo Aalto 

Taloudenhoitaja Sampo Aalto 

Edunvalvontavastaava Elias Ollila 

Varanhankintavastaava Eemeli Siipola 

Tapahtuma- ja teemapäivä vastaavina Inka Lämsä, Peter Al-Sanati ja Lars Määttä 

Viestintävastaavina Ella Mursu ja Jere Orre.