Erityisopetus

Erityisopettajan kanssa on mahdollista selvitellä oppimiseen liittyviä vaikeuksia ja suunnitella tarvittavia tukitoimia. Ohjauksen yhteydessä erityisopettaja voi tarvittaessa laatia opiskelijalle pedagogisen tuen suunnitelman tai tehdä luki-lausunnon erityisjärjestelyjen hakemiseksi ylioppilastutkinnon kokeita varten. Erityisopettaja voi auttaa myös opiskelun ja ajanhallinnan taidoissa  

Erityisopettajana yhteystiedot löytyvät täältä. Häneen saa parhaiten yhteyden Wilma-viestillä tai puhelimitse sekä opinto-ohjaajan tai aineenopettajan kautta.