Filosofia

FI6: Filosofia-diplomi

Koulukohtainen syventävä kurssi

Kurssin tavoitteena on syventää opiskelijoiden filosofian asiahallintaa ja luoda käytännön mahdollisuuksia eri lukioiden filosofian opiskelijoiden väliselle vuorovaikutukselle ja tätä kautta koko Oulun seudun filosofian opetukseen ja opiskeluun liittyvän kulttuurin kehittymiselle. Diplomin avulla pyritään myös edistämään opiskelijoiden valmiuksia siirtyä mahdollisimman luontevasti lukion jälkeisiin jatko-opintoihin. Kurssin arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.
 
Keskeiset sisällöt 
 

  • filosofian kansallisten kurssien asianhallinta
  • itsenäinen tutustuminen johonkin filosofian historian klassikkoon
  • sekä kaksi seuraavista kolmesta vaihtoehdosta 
  • osallistuminen johonkin lukiolaisille suunnattuun filosofiaan liittyvään tapahtumaan
  • jonkin filosofiaan liittyvän yliopistokurssin itsenäinen suorittaminen
  • itsenäinen kannanotto johonkin opiskelijan tärkeäksi kokemaan yhteiskunnalliseen   ilmiöön.

Arvosana: Suoritettu/Hylätty