Liikunta

LI4: Vanhojen tanssit

Valtakunnallinen syventävä kurssi

Kurssin sisältönä on yhdessä toteutettava ja suunniteltava vanhojenpäivän tanssiaiset. Kurssin tavoitteena on edistää opiskelijoiden sosiaalista yhteenkuuluvuutta. Työtapoina korostuu yhteistoiminta ja aktiivinen osallisuus.