ÄI10 Kirjoittaminen 2 (2 op)

Tavoitteet  

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija  
• kehittää kirjallista ilmaisukykyään ja taitoaan tuottaa asiatyylinen, laajahko teksti aineistoja hyödyntäen  
• kehittää kirjoittamisen prosessin hallintaansa ja taitoaan muokata tekstiään. 

 

Keskeiset sisällöt  

• kantaa ottavien ja pohtivien tekstien suunnittelu ja tuottaminen  
• tiedonhallinnan taidot, lähteiden arviointi, lähdekritiikki, tekijänoikeudet  
• kirjoittamisen eri vaiheiden ja ajankäytön hallinnan harjoittelu  
• aiheen rajaaminen, näkökulman ja aineistojen valinta, aineistojen käyttötavat tekstissä  
• tekstin muokkaaminen ja viimeistely, tekstin omaäänisyys, kielen- ja tekstinhuoltoa