ÄI10: Kielenhuolto

Koulukohtainen syventävä kurssi

Kurssi tukee äidinkielen ja vieraiden kielten opintoja sekä varmentaa peruskieliopin ja etenkin keskeisten oikeakielisyysasioiden hallintaa. 

Keskeiset sisällöt

Peruskielitieto, lauseopin ja oikeakielisyyden keskeiset seikat, esimerkiksi virkerakenteet, välimerkit, yhdyssanat, kielenhuoltoa. 

Kielitiedon ja kielenhuollon harjoittelua omien ja valmiiden tekstien pohjalta, harjoittelusta osa sähköisesti. 

Arvosana: Suoritettu/hylätty