ÄI12: Luovan kirjoittamisen kurssi

Koulukohtainen syventävä kurssi

Luovan kirjoittamisen kurssilla paneudutaan sanataiteeseen oman tekemisen kautta. Kurssilla kirjoitetaan sekä yksin että ryhmässä. Osa teksteistä jaetaan toisten kanssa. Kirjoittamista lähestytään kokeillen ja leikinomaisesti, erilaisia metodeja käyttäen. Harjoitukset syventävät mm. eri tekstilajien tuntemusta, tyylivalintojen, kohderyhmän, näkökulmien, tavoitteiden, kontekstin ja kertojuuden merkitystä.

Tavoitteena on avata kirjoittamisen lukkoja, vahvistaa itsetuntemusta ja itsetuntoa, kasvattaa empatiataitoja, löytää uusia ulottuvuuksia omasta äidinkielestä sekä sanataiteesta. Kirjoittamalla opitaan sanallistamaan ja ymmärtämään tunteita. Ryhmässä kirjoittaminen avaa näkemään erilaisia ajattelutapoja ja vahvistaa yhteisöllisyyttä.

Arvosana: Suoritettu/hylätty