Lukiolaisen kielenhuoltoa ÄI15

Kurssi tukee äidinkielen ja vieraiden kielten opintoja sekä varmentaa peruskieliopin ja etenkin keskeisten oikeakielisyysasioiden hallintaa.  

 

Keskeiset sisällöt 

  • Peruskielitieto, lauseopin ja oikeakielisyyden keskeiset seikat, esimerkiksi virkerakenteet, välimerkit, yhdyssanat, kielenhuoltoa.  
  • Kielitiedon ja kielenhuollon harjoittelua omien ja valmiiden tekstien pohjalta, harjoittelusta osa sähköisesti.  

 

Arvosana: Suoritettu/hylätty