ÄI17: Sukelluksia kirjallisuuteen

Koulukohtainen syventävä kurssi

Kurssin tarkoituksena on innostaa opiskelijoita lukemaan kirjallisuutta ja syventämään lukuharrastustaan.  

Keskeiset sisällöt

Opiskelijat ja opettaja yhdessä valitsevat kurssilla luettavat teokset sekä päättävät yhdessä aiheista ja työtavoista. Eri-ikäistä, eri tyyleihin ja eri kirjallisuuden lajeihin kuuluvaa kirjallisuutta luetaan ja tarkastellaan suullisesti ja kirjallisesti yksilö- ja ryhmätöissä. Voidaan tehdä myös omia tuotoksia, esim. luovan kirjoittamisen harjoituksia. 

Arvosana: Suoritettu/hylätty