Sukelluksia kirjallisuuteen: lukupiiri ÄI17

Kurssin tarkoituksena on innostaa opiskelijoita lukemaan kirjallisuutta ja syventämään lukuharrastustaan.   

 

Keskeiset sisällöt 

Opiskelijat ja opettaja yhdessä valitsevat kurssilla luettavat teokset sekä päättävät yhdessä aiheista ja työtavoista. Eri-ikäistä, eri tyyleihin ja eri kirjallisuuden lajeihin kuuluvaa kirjallisuutta luetaan ja tarkastellaan suullisesti ja kirjallisesti yksilö- ja ryhmätöissä.  

 

Arvosana: Suoritettu/hylätty 

 

Kurssia ei voi suorittaa itsenäisesti