Haukiputaan lukion opetussuunnitelma

ÄI19: Draaman perusteet (Ilmaisutaito I)

Koulukohtainen syventävä kurssi

Kurssilla tehdään draaman perusharjoituksia, leikitään ja opitaan ryhmätyötaitoja. Tavoitteena on opiskelijan itsetuntemuksen syventäminen sekä ryhmätyötaitojen kehittäminen turvallisessa ympäristössä. Kurssi on tarkoitettu kaikille lukiolaisille, aiempia ilmaisuopintoja tai muita erityistaitoja ei tarvita.

Keskeiset sisällöt

  • keskittymis- ja rentoutusharjoitukset
  • äänenkäyttö ja fyysinen ilmaisu
  • tunneilmaisu
  • improvisaatioharjoitukset
  • draaman eri osa-alueet
  • teatterivierailu mahdollisuuksien mukaan

Arvosana: Suoritettu/hylätty