Draaman perusteet ÄI19

Kurssilla tehdään draaman perusharjoituksia, leikitään ja opitaan ryhmätyötaitoja. Tavoitteena on opiskelijan itsetuntemuksen syventäminen sekä ryhmätyötaitojen kehittäminen turvallisessa ympäristössä. Kurssi on tarkoitettu kaikille lukiolaisille, aiempia ilmaisuopintoja tai muita erityistaitoja ei tarvita. 

 

Keskeiset sisällöt 

  • keskittymis- ja rentoutusharjoitukset 
  • äänenkäyttö ja fyysinen ilmaisu 
  • tunneilmaisu 
  • improvisaatioharjoitukset 
  • draaman eri osa-alueet 
  • teatterivierailu mahdollisuuksien mukaan 

 

Arvosana: Suoritettu/hylätty 

 

Kurssia ei voi suorittaa itsenäisesti