In English | På svenska | Tekstin koko A- A+
A-Ö
HAKEMISTO

ÄI7: Puheviestinnän taitojen syventäminen

Opiskelija syventää ja monipuolistaa puheviestintään liittyviä tietojaan ja taitojaan sekä oppii arvioimaan puheviestinnän merkitystä ihmissuhteissa, opiskelussa ja työelämässä.

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

  • syventää tietojaan vuorovaikutuksen luonteesta, ominaispiirteistä ja puhekulttuurista (AK 2, 4, 7)
  • kehittää puhumisrohkeuttaan ja ilmaisuvarmuuttaan sekä esiintymis- ja ryhmätaitojaan (AK 2, 4)
  • tunnistaa ja osaa analysoida sekä puhujan että sanoman luotettavuuteen vaikuttavia tekijöitä.

Keskeiset sisällöt

  • vuorovaikutustilanteiden osatekijät ja ominaispiirteet
  • verbaalinen ja nonverbaalinen viestintä, tarkastelua, havainnointia ja harjoittelua
  • esiintymisen, neuvottelujen, kokousten ja erilaisten keskustelujen ominaispiirteet ja menettelytavat
  • esiintymis- ja ryhmätaitojen harjoittelua erilaisissa vuorovaikutustilanteissa opiskelijoiden tarpeet huomioon ottaen, rakentavan palautteen antaminen ja vastaanottaminen
  • puheviestinnän kulttuurisia piirteitä ja suomalaista puhekulttuuria