Lisää sivun otsikko

UNESCO ASPnet TOIMINTA

Haukiputaan lukio on ns. ASP-koulu, kansainväliseen UNESCO-verkostoon kuuluva oppilaitos. Verkostoon kuuluminen edellyttää UNESCON periaatteiden (mm. ihmisoikeudet, kansainvälisyyskasvatus maailmanperintö ja ympäristökasvatus) näkyväksi tekemistä. Syyslukukaudella opettaja Anja Moilanen osallistui Berliinissä pidettyyn Suomen UNESCO-koulujen kokoukseen ja koulutukseen.

Pohjois-Suomessa sijaitsevat UNESCO-koulut ovat takavuosina tehneet yhteisiä projekteja, ja tämä verkosto aktivoitui tänä vuonna uudelleen. Aloitustapaaminen pidettiin tammikuussa Oulun Normaalikoululla ja varsinainen ensimmäinen suunnittelukokous Haapajärvellä huhtikuussa. Tammikuun tapaamiseen osallistui Anja Moilanen ja Haapajärvellä kävivät Heidi Savikuja ja Anja Moilanen. Verkostossa on mukana oppilaitoksia kaikilta kouluasteilta välillä Haapajärvi – Tornio. Varsinainen projektin toteutus alkaa syyslukukaudella 2013.

UNESCO-teemoja pidettiin yllä oppiaineiden kursseilla ja KAN-ryhmän matkalla tutustutaan tänäkin vuonna maailmanperintökohteisiin. Syyslukukaudella viime kesänä Tansaniassa käynyt KAN-ryhmä esitti koko koululle matkasta tekemänsä videon ja heidän tekemiään Afrikan innoittamia kuvataidetöitä oli esillä käytävillä. Koulun kansainväliset yhteydet (mm. Tansania ja USA) ovat säilyneet aktiivisina.

Kuluneena lukuvuotena lukiollemme laadittiin kansainvälisyys- ja kulttuurikasvatuksen toimintasuunnitelma. Tässä yhteydessä pohdittiin myös erityisesti UNESCO-toiminnan näkyvyyttä koulussamme. Koimme, että opiskelijoiden tietämys ASP-kouluna toimimisesta on puutteellinen. Tätä tilannetta korjataksemme Venäjälle lähtevästä KAN-ryhmästä kaksi opiskelijaa piti huhtikuussa 1. vuoden opiskelijoille infon UNESCOSTA, sen periaatteista ja mitä käytännön toimenpiteitä koulussamme tehdään. Samassa yhteydessä italialainen vaihto-opiskelijamme Giorgia Infantino piti suomeksi esityksen vuodestaan Haukiputaalla.

Anja Moilanen