Biologia monitieteisenä oppiaineena 2 op (BI 11)

Kurssilla laajennetaan aikaisempien kurssien sisältöjä eri tieteenalojen näkökulmista. Kurssi on tarkoitettu tukemaan ylioppilaskokeeseen valmistautumista.    

   

Arvostelu:Kurssi arvostellaan suoritettu/hylätty –merkinnällä tai opiskelijan niin halutessaan numeroarvioinnilla.