Biologia

BI3: Solu ja perinnöllisyys

Valtakunnallinen syventävä kurssi

Kurssin tarkoituksena on auttaa opiskelijaa syventämään ymmärrystä solun rakenteesta ja toiminnasta. Kurssilla tarkastellaan myös solun toiminnan ohjaamista, solujen lisääntymistä ja periytymisen perusteita. Kurssin työtavoille on keskeistä kokeellisuus ja opiskelijan omat tutkimukset.  

Keskeiset sisällöt

Solu tutkimuskohteena

 • miten soluja tutkitaan
 • solubiologisen tiedon ja genomitiedon tarve ja käyttö

Eliöt rakentuvat soluista

 • biomolekyylit
 • tumallisen ja tumattoman solun rakenne ja toiminta
 • DNA:n ja RNA:n rakenne 
 • proteiinisynteesi ja epigeneettinen säätely

Solujen lisääntyminen 

 • mitoosi ja sen merkitys
 • solujen jakautuminen, kasvu ja erilaistuminen

Periytymisen perusteet

 • geenit ja alleelit
 • sukusolut ja niiden synty meioosissa
 • geenien periytyminen ja ominaisuuksien siirtyminen sukupolvelta toiselle
 • mutaatiot ja mutageenit

Solubiologinen tutkimus laboratoriossa tai sähköisten aineistojen avulla