In English | På svenska | Tekstin koko A- A+
A-Ö
HAKEMISTO

Biologia Biologia

BI6: Biologian ja maantieteen kertauskurssi

Valtakunnallinen syventävä kurssi

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • kertaa biologian ja maantieteen pakollisten ja syventävien kurssien asiat (AK 1-6)
 • syventää edellisten kurssien tietoja ja taitoja (AK 1-6)
 • pystyy tarkastelemaan oppimiaan asioita arkielämän esimerkkien avulla ja tutustumaan alan uutisiin ja arvioimaan niitä (AK 1-6)
 • osaa suunnitella ja toteuttaa tutkielman biologiaa ja maantiedettä koskevista asioista (AK 3-6)
 • pystyy arvioimaan biologian ja maantieteen kehittymisen luomia mahdollisuuksia, uhkatekijöitä ja eettisiä ongelmia sekä tekemän niiden pohjalta perusteltuja arkielämän ratkaisuja (AK 3-7)
 • osaa soveltaa hankkimaansa tietoa sekä paikallisesti että maailmanlaajuisesti (AK 3-7).

Keskeiset sisällöt

 • solun rakenne, toiminta ja tutkimusmenetelmät
 • DNA:n rakenne, toiminta ja tutkimusmenetelmät
 • periytymismekanismit
 • elimistön rakenne, toiminta ja säätely
 • evoluutio
 • ekosysteemit ja uhanalaisuus
 • monimuotoisuus lajien, ekosysteemien ja geneettisen vaihtelun kannalta
 • lajien väliset suhteet
 • eri eliöiden rakenne, toiminta ja lisääntyminen
 • kestävä kehitys alueellisesti ja maailmanlaajuisesti
 • luonnonmaantieteellisten tekijöiden vaikutus ja toiminta
 • väestön sijoittuminen, väestönkasvu ja kaupungistuminen
 • luonnonvarojen ja energian käyttö
 • ihmisen ja luonnon toimintaan liittyvät riskit

Arviointi: Kurssi arvioidaan suoritettu/hylätty -merkinnällä tai opiskelijan halutessa numero-arvosanalla.