Biologia

BI6 (GE5): Biologia ja maantiede monitieteisenä oppiaineena

Koulukohtainen syventävä kurssi

Kurssilla laajennetaan aikaisempien kurssien sisältöjä eri tieteenalojen näkökulmista. Kurssi on tarkoitettu tukemaan ylioppilaskokeeseen valmistautumista.  

Puolet kurssista painottaa biologisia ja puolet maantieteellisiä prosesseja. Kurssin voi suorittaa myös painottaen vain toista ainetta. 

Arvosana: Suoritettu/Hylätty