Lisää sivun otsikko

YLIOPPILASTUTKINNON SÄHKÖISTYMINEN

Digabi-projekti  on Ylioppilastutkintolautakunnan (YTL) sähköistämisprojekti. Projektin päämääränä on siirtää ylioppilaskokeet täysin sähköisiksi asteittain alkaen syksystä 2016 kevääseen 2019 mennessä.

Sähköisiin kokeisiin valmistautuminen aloitettiin Haukiputaan lukiossa jo kesällä 2015, jolloin yo-tilaamme asennettiin kokeiden vaatima sähkönsyöttö ja verkkokaapelointi. Tilassa on mahdollisuus pitää sähköinen koe 112 opiskelijalle. Myös kielistudiossa voi pitää sähköisiä kokeita. Siellä on 32 paikkaa koko ajan käyttövalmiina.  Koululla on 130 kannettavaa tietokonetta ja 22 tablettia. Fysiikassa ja kemiassa on käytössä sähköiset mittalaitteet ohjelmistoineen.

Lokakuussa meillä järjestettiin YTL:n valmistelema sähköinen harjoituskoe äidinkielen kirjoitustaidon kokeessa. Koe kesti 3 tuntia ja se sujui ilman mainittavia ongelmia. Huhtikuussa pidettiin kaikissa Suomen lukioissa pakollinen kuuden tunnin kenraaliharjoitus filosofian, maantieteen ja lyhyen saksan kokeessa. Harjoituksen tarkoituksena oli selvittää järjestelmän puutteita ja ongelmia ennen ensi syksyn ensimmäisiä sähköisiä ylioppilaskirjoituksia. Kenraalikokeessa valvojat eivät saaneet antaa kokelaille mitään teknistä apua. YTL:n mukaan ohjeistusta kuitenkin lievennetään niin, että teknisen avun antaminen on sallittua. 

Huhtikuussa pidimme myös katastrofiharjoituksen opettajien kesken. Siinä pyrittiin tuomaan esiin kaikki mahdolliset vahingot, joita kokeessa voi esiintyä. Järjestelmä toipui niistä varsin hyvin.

Abitti on ylioppilastutkintolautakunnan sähköinen kurssikoejärjestelmä, jolla opiskelijat ja opettajat voivat harjoitella koeympäristön käyttöä jo opiskelun aikana. Abitti-kokeita on lukuvuoden aikana pidetty useita. Suurin ryhmä oli englannin kokeessa 68 opiskelijaa.

Sähköistäminen mahdollistaa laajojen aineistojen käytön koetehtävissä ja esimerkiksi äänen ja liikkuvan kuvan hyödyntämisen.  Tausta-aineistojen käyttö vaatii harjoittelua. Oppitunneilla on ollut käytössä mm. Moodle, pilvipalvelut, sosiaalinen media, erilaiset kyselyohjelmat ja blogit.

Syksyllä 2016 aloittavat opiskelijat noudattavat uutta opetussuunnitelmaa. Tällöin myös osa oppikirjoista vaihtuu sähköisiin kirjoihin.

Sonja Ruuskanen