ENA12 Englannin kirjoit­taminen (1op)

Opintojakso on tarkoitettu kolmannen vuoden opiskelijoille. Opintojaksoa ei voi suorittaa itsenäisesti. 

Monipuolisilla harjoituksilla kehitetään yleisiä kirjoittamisvalmiuksia ja keskitytään eri tekstilajien tuottamiseen. Painotetaan oikeakielisen tekstin tuottamisen lisäksi myös luontevuutta ja tyyliin liittyviä seikkoja.  

Arviointi: suoritettu/hylätty