ENA14 Englannin kuunte­leminen (1op)

Opintojakso on tarkoitettu kolmannen vuoden opiskelijoille. Opintojaksoa ei voi suorittaa itsenäisesti.

Parannetaan kuunteluvalmiuksia monipuolisesti ja harjoitellaan myös erilaisia koetehtävätyyppejä. 

Arviointi: suoritettu/hylätty