ENA15: Englannin kirjoittaminen ja kuunteleminen 2op

Moduuli on tarkoitettu toisen vuoden opiskelijoille. Moduulista puolet on kuuntelun ja puolet kirjoittamisen harjoittelua.  

Moduulissa harjoitellaan kuuntelustrategioita, tehdään erityyppisiä harjoituksia ja laajennetaan sanavarastoa. Moduulissa perehdytään tarkasti erityyppisten ja erimittaisten kirjoitelmien tekoon sekä harjoitellaan monipuolista ilmaisua. Kirjoitelmien pohjana voidaan käyttää muuta materiaalia, esimerkiksi kirjallisuutta, kuvia tai videoita. Tarvittaessa kirjoitetaan myös tiivistelmiä.     

Moduuli ei sovellu itsenäiseen suoritukseen. 

Arviointi: Suoritettu/Hylätty