ENA19: Englannin abikurssi 2op

Moduulin sisältö muokataan opiskelijoiden tarpeet huomioon ottaen. Moduulin aihealueita ovat yleismaailmalliset kehityslinjat, ajankohtaiset tapahtumat ja erilaisiin maailmankuviin liittyvät aiheet. Monikulttuurinen maailma on keskeinen teema. Lisäksi kerrataan edellisten moduulien oleellisia teemoja ja rakenteita monipuolisesti erityyppisiä harjoituksia käyttäen sekä syvennetään osaamista ja parannetaan taitoja kaikilla kielen osa-alueilla. 

Arviointi: Suoritettu/Hylätty