ENA2 Englanti globaalina kielenä (3 op)

Moduulissa tarkastellaan englannin kieltä yhteisenä, globaalina kielenä ja harjoitellaan erilaisia vuorovaikutustilanteita, mm. erilaisissa medioissa. Lisäksi tutustutaan englannin variantteihin ja tehdään vertailua muihin kieliin. 

 

Moduuli arvioidaan arvosanalla 4-10.