Kielet

ENA24: Englannin kirjoittaminen ja kuunteleminen

Kurssi on tarkoitettu kolmannen vuoden opiskelijoille. Kurssista puolet on kuuntelun ja puolet kirjoittamisen harjoittelua. Kurssia ei voi suorittaa itsenäisesti. Opiskelija voi suorittaa halutessaan vain toisen puolikkaan mutta asiasta pitää sopia erikseen opettajan kanssa.

Kurssilla parannetaan kuunteluvalmiuksia monipuolisesti ja harjoitellaan myös erilaisia koetehtävätyyppejä. Lisäksi kehitetään yleisiä kirjoittamisvalmiuksia ja keskitytään eri tekstilajien tuottamiseen. Painotetaan oikeakielisen tekstin tuottamisen lisäksi myös luontevuutta ja tyyliin liittyviä seikkoja.  

Arviointi: kurssi arvioidaan suoritettu/hylätty -merkinnällä