ENA24: Englannin kirjoittaminen ja kuunteleminen

Moduuli on tarkoitettu kolmannen vuoden opiskelijoille. Moduulista puolet on kuuntelun ja puolet kirjoittamisen harjoittelua.  
Moduulissa parannetaan kuunteluvalmiuksia monipuolisesti ja harjoitellaan myös erilaisia koetehtävätyyppejä. Lisäksi kehitetään yleisiä kirjoittamisvalmiuksia ja keskitytään eri tekstilajien tuottamiseen. Oikeakielisen tekstin tuottamisen lisäksi painotetaan myös luontevuutta ja tyyliin liittyviä seikkoja.   

 

Moduuli ei sovellu itsenäiseen suoritukseen. 

 

Arviointi: Suoritettu/Hylätty