ENA3 Englannin kieli ja kulttuuri luovan ilmaisun välineenä (2 op)

Moduuli syventää kulttuurista ymmärrystä tarkastelemalla kielten ja kulttuurien moninaisuutta sekä arvoja ja merkityksiä, jotka välittyvät kulttuurin kautta. Taiteiden merkitystä tarkastellaan niiden vaikuttavuuden kautta. Moduulin tavoitteena on, että opiskelija pystyy tuottamaan tekstejä monipuolisesti itselle tärkeistä kulttuuriaiheista ja -ilmiöistä sekä hyödyntää itseilmaisua identiteetin rakentumisessa. 

 

Moduuli arvioidaan arvosanalla 4-10.