Kuuntelu

ENA9: Englannin abikurssi

Koulukohtainen syventävä kurssi

Kurssin sisältö muokataan opiskelijoiden tarpeet huomioon ottaen. Kurssin aihealueita ovat yleismaailmalliset kehityslinjat, ajankohtaiset tapahtumat ja erilaisiin maailmankuviin liittyvät aiheet. Monikulttuurinen maailma on keskeinen teema. Lisäksi kerrataan edellisten kurssien oleellisia teemoja ja rakenteita monipuolisesti erityyppisiä harjoituksia käyttäen sekä syvennetään osaamista ja parannetaan taitoja kaikilla kielen osa-alueilla.

Arvosana: Suoritettu/Hylätty