Erityinen tuki

Opiskelun erityinen tuki

Erityisopettajan kanssa on mahdollista selvitellä oppimiseen liittyviä vaikeuksia ja suunnitella tarvittavia tukitoimia. Ohjauksen yhteydessä erityisopettaja voi tarvittaessa laatia opiskelijalle luki-lausunnon ylioppilastutkintoa varten

Erityisopettajana toimii Mika Kostamo (puh. 040 3592 7634). Vastaanottoajoista ja -päivistä ilmoitetaan myöhemmin. Hänelle voi varata ajan joko puhelimitse, sähköpostitse (etunimi.sukunimi@ouka.fi), opinto-ohjaajan tai aineenopettajan kautta.

Pedagogisen tuen  ja oppimisen tukihenkilönä toimii psykologian opettaja Marja Tuunanen, p. 050 409 8810. Häneen saa yhteyden myös Wilman kautta ja sähköpostitse (etunimi.sukunimi@eduouka.fi).

Lukiossa toimii säännöllisesti kokoontuva opiskelijahuoltoryhmä, johon kuuluu rehtori, opinto-ohjaaja, terveydenhoitaja, erityisopettaja, koulukuraattori, koulupsykologi ja tarvittaessa muita asianosaisia.

Kenen puoleen kääntyä?