In English | På svenska | Tekstin koko A- A+
A-Ö
HAKEMISTO

Elämänkatsomustieto Elämänkatsomustieto

ET1: Hyvä elämä

Kurssilla pohditaan, mitä on hyvä elämä, millaisista aineksista identiteetti ja yksilöllinen elämä koostuvat ja millaiset mahdollisuudet ihmisillä on tavoitella hyvää elämää.

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • kasvattaa kykyään sitoutua valitsemiinsa moraalisiin periaatteisiin ja haluaan toimia arvostustensa mukaisesti
 • kasvattaa valmiuttaan ja haluaan välittää ja kantaa vastuuta itsestään, toisista ihmisistä, yhteiskunnasta ja luonnosta 
 • kehittää kykyään nähdä kokonaisuuksia yhä monimuotoisemmaksi käyvässä maail-massa ja näin vahvistaa kykyään muodostaa omaa identiteettiään ja elämänkatsomustaan 
 • oppii arvioimaan uskomuksia ja elämänkatsomuksia koskevia väitteitä 
 • kehittää taitojaan ilmaista identiteettiään ja elämänkatsomustaan sekä niihin liittyviä näkemyksiään ja tuntemuksiaan suvaitsevaisesti, johdonmukaisesti ja luovasti.

Keskeiset sisällöt

 • peruskäsitteet: elämänkatsomus, elämänkatsomustieto, hyvä elämä, minuus, identi-teetti
 • hyvä elämä: ihmisen perustarpeita, maallisia ja uskonnollisia hyvän elämän malleja  
 • ihmisen yksilöllisen olemassaolon peruskysymykset: vapaa tahto ja valinnat, syntymä ja kuolema, optimismi, pessimismi ja realismi
 • elämänhallinnan keinot: yksilön mahdollisuudet vaikuttaa omaan elämäänsä, perimän ja ympäristön merkitys  
 • identiteetin muodostaminen ihmisen elämänkaaren aikana sekä eettiset valinnat eri elämänvaiheissa
 • yksilöllinen elämä ennen sekä nykyisessä monien mahdollisuuksien yhteiskunnassa  
 • hyveitä ja paheita koskevia käsityksiä ennen ja nyt sekä niiden suhde elämäntapoihin ja tottumuksiin