In English | På svenska | Tekstin koko A- A+
A-Ö
HAKEMISTO

Elämänkatsomustieto Elämänkatsomustieto

ET2: Maailmankuva

Kurssilla pohditaan maailmankuvan muodostumista ja maailmankuvien eroja. Kurssilla perehdytään maailman käsitteellistämisen tapoihin sekä tiedon ja eri yhteisöllisten instituutioiden merkitykseen siinä.

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • oppii tuntemaan historiallisesti merkittäviä ja nykyajassa vaikuttavia maailmankuvia sekä kasvattaa tietämystään niiden perustalla olevista uskomusjärjestelmistä 
 • oppii kysymään ja arvioimaan väitteiden ja uskomusjärjestelmien perusteluja 
 • kehittää ymmärrystään eri instituutioiden merkityksestä maailmankuvan muokkaajina ja välittäjinä 
 • jäsentää omaa maailmankuvaansa samalla pitäen sen avoimena mielekkäälle keskustelulle.

Keskeiset sisällöt

 • maailmankuvan, maailmankatsomuksen ja elämänkatsomuksen käsitteet ja niiden keskinäinen suhde 
 • maailmankuvan rakenne ja ydinalueet: käsityksiä ihmisestä, yhteiskunnasta, kulttuurista ja luonnosta sekä todellisuuden rakenteesta  
 • maalliset ja uskonnolliset katsomukset maailmankuvan perustana: tieteiden, näennäistieteiden ja uskontojen rajankäynti  
 • koulu, media ja taide maailmankuvaa luovina ja välittävinä instituutioina 
 • länsimaisen maailmankuvan murrokset ja mullistajat  
 • kokemusten, arkikäsitysten ja uskomusten synty ja tiedollinen luotettavuus  
 • maailmankuvien ja tiedon lähteiden järkiperäinen arviointi