In English | På svenska | Tekstin koko A- A+
A-Ö
HAKEMISTO

Elämänkatsomustieto Elämänkatsomustieto

ET4: Kulttuuriperintö ja identiteetti

Valtakunnallinen syventävä kurssi

Kurssilla pohditaan kulttuuriperintöä hyvän elämän lähtökohtana ja hyvän elämän mittana sekä toisaalta jatkuvasti kehittyvänä ja muuttuvana ilmiönä. Kurssilla perehdytään sekä maailman että suomalaisen nyky-yhteiskunnan monikulttuurisuuteen.

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • oppii tuntemaan kulttuuria merkityksiin perustuvana inhimillisenä toimintana 
 • tutustuu erilaisiin kulttuuriperintöihin ja niihin liittyviin elämäntapoihin 
 • kehittää kykyään arvioida ihmisten käsityksiä ja tekoja suhteessa heidän omiin arvostuksiinsa ja uskomusjärjestelmiinsä 
 • oppii suvaitsevaisuutta erilaisia elämänkatsomuksellisia ratkaisuja ja identiteettivalintoja kohtaan  (AK 4, 7)
 • perehtyy suomalaisen identiteetin ilmenemismuotoihin 
 • ymmärtää rasismin, muukalaisvihan ja syrjinnän ihmisoikeusloukkauksina (AK 2, 7).

Keskeiset sisällöt

 • kulttuurin käsite ja merkitys ennen ja nyt
 • identiteetti, etnisyys ja kulttuuriperintö 
 • saamelaiset, suomalaiset ja eurooppalaiset kulttuuripiirteet ja niiden nykyinen merkitys 
 • kulttuurien ja sivilisaatioiden vuorovaikutus
 • etninen ja kulttuurinen moninaisuus Suomessa ja maailmassa
 • elämä monikulttuurisessa yhteiskunnassa 
 • etnosentrisyys sekä rasismin ja suvaitsevaisuuden historiaa