FI5: Uskonnon ja filosofian abikurssi (2 op)

Koulukohtainen soveltava moduuli 

 

Tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija 

  • kertaa ja syventää lukion oppimäärän osaamistaan 
  • valmentautuu ainereaalikokeeseen 

 

Keskeiset sisällöt 

  • lukion oppimäärän kertaus ja syventäminen 
  • ajankohtaiset asiat 

 

Arvioidaan asteikolla: suoritettu / hylätty