FI6: Filosofia-diplomi (2 op)

Koulukohtainen syventävä moduuli  

 

Tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija 

  • syventää opiskelijoiden filosofian asiahallintaa ja luoda käytännön mahdollisuuksia eri lukioiden opiskelijoiden väliselle vuorovaikutukselle ja tätä kautta koko Oulun seudun filosofian opetukseen ja opiskeluun liittyvän kulttuurin kehittymiselle.  
  • Diplomin avulla pyritään myös edistämään opiskelijoiden valmiuksia siirtyä mahdollisimman luontevasti lukion jälkeisiin jatko-opintoihin.  

 

Keskeiset sisällöt

  • filosofian kansallisten moduulien asianhallinta 
  • itsenäinen tutustuminen johonkin filosofian historian klassikkoon 

sekä kaksi seuraavista kolmesta vaihtoehdosta  

  • osallistuminen johonkin lukiolaisille suunnattuun filosofiaan liittyvään tapahtumaan 
  • jonkin filosofiaan liittyvän yliopistokurssin itsenäinen suorittaminen 
  • itsenäinen kannanotto johonkin opiskelijan tärkeäksi kokemaan yhteiskunnalliseen ilmiöön. 

 

Arvioidaan asteikolla suoritettu / hylätty