Lukuvuosi 2006 - 2007

Anne Ontero FULBRIGHT-vaihdossa Ohiossa, Robert Thompson Haukiputaalla.

Fulbright-opettajavaihto tarjoaa yläasteen, lukion, ammattioppilaitosten ja ammattikorkeakoulujen opettajille mahdollisuuden vaihtaa opetustehtäviä amerikkalaisen opettajan kanssa lukuvuoden ajaksi. Ohjelmaa hallinnoi Yhdysvaltain suurlähetystö. Fulbright-vaihdon tarkoituksena on laajentaa opettajien ammattitaitoa ja tarjota ohjelmaan osallistuville oppilaitoksille mahdollisuus kansainväliseen yhteistyöhön. Lukuvuotena 2006 - 2007 vaihto-opettajia on Suomessa kaksi: Charlie  vaihtoi opetustehtäviä Pyhäjoen lukion matemaattisten aineiden opettaja Tauno Rajaniemen kanssa ja Robert Haukiputaan lukion englanninkielen opettaja Anne Onteron kanssa.

Haukiputaan lukion opiskelijat ja henkilökunta pyrkivät hyödyntämään Robertin osaamista mahdollisimman tehokkaasti ja hänen läsnäolonsa on rikastutti työtämme ja työyhteisöämme suuresti.

Juttu Kalevassa 16.8.2006

Robertin laulu: "En ymmärrä"