FY1 Fysiikka luonnontieteenä (1 op)

Pakollinen moduuli. 

 

Moduulissa opiskelija saa kuvan fysiikan kokeellisesta luonteesta ja tutustuu kvantitatiiviseen mallintamiseen. Keskeisenä näkökulmana on, miten uutta tietoa rakennetaan tekemällä havaintoja ja kokeita fysiikalle ominaisella tavalla. Moduuli kehittää yhteistyötaitoja ja luo perustaa monitieteiselle ja luovalle osaamiselle.   
  
Tavoitteet 

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija 

  • tutustuu fysiikkaan systemaattisena, kokeellisuuteen nojautuvana tieteenä 
  • tutustuu aineen rakenteen ja maailmankaikkeuden mittasuhteisiin 
  • tutustuu fysiikassa käytettäviin tiedonhankintamenetelmiin 
  • osaa suunnitella ja toteuttaa yksinkertaisia luonnontieteellisiä kokeita 
  • saa kokemuksia, jotka herättävät ja syventävät kiinnostusta fysiikkaa ja sen opiskelua kohtaan. 

  
Keskeiset sisällöt 

  • suure ja yksikkö sekä SI-järjestelmä 
  • mittaaminen, tulosten kerääminen, niiden esittäminen graafisesti ja luotettavuuden arviointi 
  • graafinen malli ja lineaarinen malli 
  • yksinkertaisen kokeellisen tutkimuksen suunnitteleminen ja toteutus 

  
Moduulin keskeisiä sisältöjä voidaan tarkastella esimerkiksi seuraavissa temaattisissa yhteyksissä: liikeilmiöt, tiheysmittaukset ja putoamiskiihtyvyys.